Er was eens een robot

Nieuws | de redactie
18 juni 2015 | Moeten we – zoals minister Asscher aangaf – bang zijn voor de robot? Het Rathenau Instituut stelt dat het meevalt. Ook VVD-Kamerleden Karin Straus en Anne Wil Lucas waken voor een doemscenario. “Wel moeten we zorgen dat ons onderwijs en onze arbeidsmarkt klaar zijn voor de toekomst.”

“Weet u nog? Minister Asscher die bang was voor de robot? Nou, hij hoeft niet langer bang te zijn. Gelukkig maar, want angst werkt verlammend.  En er is juist dringend actie gevraagd, van Asscher en van zijn collega’s’. Het Rathenau Instituut bevestigt in zijn rapport wat de VVD al wist: de angst van Minister Asscher was wat overdreven.

Met de rug naar de toekomst

Uit het rapport blijkt dat technologische vooruitgang in het verleden altijd tot méér banen hebben geleid en er is geen reden om te denken dat dat nu anders zou zijn. Minister Asscher’s partijgenoot Joop den Uyl deed ooit een voorstel om een automatiseringsheffing in te voeren om zo de bestaande banen te beschermen tegen de komst van de computer. Die stond met zijn rug naar de toekomst, vinden we nu.

Banen als IT-specialist en app-ontwerper kwamen in de plaats van de banen die door de computer overbodig werden. De computer zorgde dus voor nieuwe banen en meer welvaart. In plaats van angstig in de koplampen van de toekomst te staren, is het juist zaak om ervoor te zorgen dat Nederland klaar is voor een toekomst die sneller verandert dan ooit.

Flexibilseer de arbeidsmarkt

Het Rathenau instituut adviseert de Tweede Kamer zich voor te bereiden. Bijvoorbeeld door de arbeidsmarkt te flexibiliseren, innovatie en startups te stimuleren en ons onderwijsstelsel te vernieuwen. Laat dat nu precies de thema’s zijn waar de VVD op in zet om het kabinet méér vaart te laten maken. Eerder riep de VVD met de agenda StartupNL het kabinet op om het startup-klimaat in Nederland te verbeteren. Daar is Neelie Kroes met StartupDelta druk mee aan de gang. Maar vooral op het gebied van onderwijs en een leven lang leren gebeurt er nog te weinig.  

Onderwijs zal veel meer dan vandaag moeten gaan draaien om wat de arbeidsmarkt én de leerling nodig hebben. Binnen het MBO duurde het tot voor kort 7 jaar voordat een nieuwe opleiding aan leerlingen kon worden aangeboden. Een student die een opleiding ‘app ontwerpen’ wil volgen kan zo lang niet wachten.

Minister Bussemaker moet dus snel met een voorstel komen om nieuwe opleidingen te kunnen toevoegen. In een toekomst waarin slimme robots een grote rol spelen, wordt programmeren veel belangrijker. Dit vak moet breed toegankelijk zijn voor iedereen. En ook het techniekonderwijs komt maar niet goed van de grond, terwijl het kabinet twee jaar terug hiervoor het Techniekpact heeft afgesloten.

Gerichter lesgeven

Daarin worden goede stappen voorgesteld, maar dat is nog lang niet in iedere klas merkbaar. Het initiatief #Onderwijs2032 van staatssecretaris Dekker helpt ons op gang om over meer vernieuwingen na te denken. Maar alleen discussiëren is niet genoeg, we moeten die vernieuwingen vervolgens ook durven doorvoeren. Bijvoorbeeld door met slimme IT toepassingen veel gerichter te gaan lesgeven. Niet iedereen in de klas hetzelfde lesje laten leren, maar de les aan het individuele kind aanpassen. Dat gebeurt nu te weinig. Ook omdat de inspectie vernieuwende vormen van onderwijs nog te vaak maar weinig ruimte biedt. 

Onderwijs moet leiden tot een mooie toekomst, tot een mooie baan. Daarom moeten bedrijven steviger bij het onderwijs worden betrokken. Niet alleen aan de vergadertafel, maar ook in de klas. De VVD wil opleiden op de werkvloer stimuleren, door ook bedrijfsscholen te gaan bekostigen. De VVD wil het aanbod deeltijdonderwijs voor volwassenen vergroten door een gelijk speelveld te creëren tussen publiek en privaat onderwijs. En de VVD wil dat minister Asscher werk maakt van het samenvoegen van alle sectorale scholingspotjes, zodat hieruit ook omscholing naar tekortsectoren kan worden betaald.

We moeten dus ophouden met de discussie of we de komst van de robot zouden kunnen of zelfs moeten keren. Het is onzin om het doemscenario te schetsen dat iedereen werkloos thuis komt te zitten. Maar dan moeten we wel zorgen dat ons onderwijs en onze arbeidsmarkt klaar zijn voor de toekomst. Een toekomst die ons kansen biedt. De VVD heeft in ieder geval ideeën genoeg om te zorgen dat mensen die kansen ook kunnen pakken! Werk aan de winkel dus!”

Anne Wil Lucas en Karin Straus zijn lid van de VVD Tweede Kamerfractie


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK