Het echte doel van internationalisering

Nieuws | de redactie
9 juni 2015 | Internationalisering in hoger onderwijs verdient betere doordenking. Volgens Stenden-lector Robert Coelen moet het HO beter formuleren wat jongeren na een studie moeten weten en kunnen. “En dus kunnen we ook nog niet goed beargumenteren wat het belang van internationalisering precies is.”

In een column voor Transfer, het internationaliseringsmagazine van de Nuffic, onderschrijft Coelen het belang van praten over leeruitkomsten, ook waar het internationalisering betreft. “Wat willen we onze jeugd nu precies bijbrengen? Waarom sturen we studenten naar het buitenland? Waarom halen we buitenlandse studenten hier naartoe?”

Wie dient wie?

Coelen stelde eind 2013 bij zijn aantreden als lector internationalisering van hoger onderwijs bij Stenden al dat “internationalisering een reactie op globalisering is.” Volgens Coelen moeten studenten juist nu worden opgeleid met internationale competenties en bewustzijn. “Het gaat er om dat we in de toekomst meer verbonden zullen zijn met mensen uit afgelegen gebieden en een culturele afstand. Je kunt je afvragen wie wie nog dient straks in deze wereld.”

In zijn column gaat Coelen daarom in op het belang van internationalisering voor studenten en introduceert daarbij de term ‘afleeruitkomsten’. “Een van onze doelen is om interculturele competenties van studenten te bevorderen. Maar hebben kleine kinderen die niet van nature in huis, net als creativiteit? Dan zou ons doel moeten zijn: zorgen dat ze die competenties niet kwijtraken!”

Samen op alle niveaus

De Stenden-lector juicht het daarom toe dat Nuffic en Europees Platform zich verenigd hebben in het nieuwe EP-Nuffic. “Als je internationalisering serieus neemt, kun je het je niet veroorloven om het per onderwijssector te benaderen. Studenten naar het buitenland sturen om hun Engelse taalvaardigheid te verbeteren, bijvoorbeeld. Is dat logisch? Is het niet veel logischer en effectiever om al op de basisschool aan die taalvaardigheid te werken?”

Deze samenwerking op alle onderwijsniveaus is volgens Coelen dé kans om “te formuleren wat nou eigenlijk onze doelen zijn met internationalisering. En hoe we die doelen samen kunnen bereiken. Die kans moeten we grijpen. Nú is het moment om een nieuwe stap te zetten met de internationalisering van het onderwijs.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK