Het onderwijs moet om

Nieuws | de redactie
1 juni 2015 | “Onze kinderen laten we te vaak over aan goedwillende Pabo-studenten. Ze zijn van goede wil maar te vaak willen ze ‘iets’ met kinderen doen. Terwijl hun klaslokalen vol zitten met kinderen die graag iets met hun ‘talenten’ willen doen.“ Halbe Zijlstra is kritisch op het HBO en in het bijzonder op de lerarenopleidingen.

Tijdens het VVD-congres afgelopen weekend hield de oud-staatssecretaris van OCW en huidig fractieleider van de VVD, Halbe Zijlstra een speech waarin ook het onderwijs aan de orde kwam. Zijlstra was kritisch en in het bijzonder op de kwaliteit van de lerarenopleidingen. De liberaal ziet het ook bij zijn eigen zoon. “Ik erger mij daar kapot aan.”

Dat kan zo niet doorgaan!

Zijlstra’s  betoog over onderwijs begon met de vaststelling dat de arbeidsmarkt flexibeler moet worden en dat eist een nieuw type arbeidskracht. “Al die wendbare, sterke, goed opgeleide arbeidskrachten, helaas die komen niet uit de lucht vallen. In ons onderwijs laten we te vaak onze kinderen, ons toekomstig kapitaal over aan goedwillende Pabo-studenten. Die Pabo-studenten zijn van goede wil, maar te vaak willen ze ‘iets’ met kinderen doen. Terwijl hun klaslokalen vol zitten met kinderen die graag iets met hun ‘talenten’ willen doen. Dat kan zo niet doorgaan!”

“De Inspectie kwam nog niet zo lang geleden met een rapport en daaruit bleek dat in het basisonderwijs 60% van de leraren onvoldoende in staat is om, om te gaan met verschillen in de klas. In het voortgezet onderwijs is de situatie nog slechter. Maar dat is wel de essentie, we moeten veel meer het talent ontwikkelen. Ik zie het bij mijn zoon, ik erger mij daar kapot aan!”

Uit de woorden van de oud-bewindsman blijkt dat zijn fractie niet zoveel waarde hecht aan de accreditatie van de betrokken opleidingen. Recent nog werd door de NVAO vastgesteld dat Pabo’s beduidend beter presteren bij het opleiden van leraren van het basisonderwijs. Interessant daarbij is het feit dat de aangescherpte procedure bij deze beoordelingen in gang is gezet door staatssecretaris Zijlstra, tijdens Rutte-I.

Een baan niet een hobby

Een andere zorg van de oud-staatssecretaris van OCW was dat het HBO teveel opleidt voor banen die er niet zijn. “Wat ook een punt van zorg is, is het verspillen van talent. Als je kijkt naar het HBO en de studenten in het eerste jaar dan is bijna de helft – dat zijn bijna 50.000 jongeren – begonnen aan een opleiding met een ongunstig baanperspectief. Dat kan toch niet!”

“We hebben teveel studenten toegepaste psychologie, teveel studenten cultureel en maatschappelijke vorming, maar te weinig studenten techniek. Kortom het onderwijs moet om. We moeten er voor gaan zorgen dat het onderwijs gaat opleiden naar de vraag die er vanuit de samenleving komt, naar de vraag van toekomstige werkgevers. Het onderwijs moet opleiden tot een baan en niet tot een hobby. Talent moet je stimuleren niet alleen tijdens de opleiding, ook daarna. We kunnen echt nog een leven lang praten over een Leven Lang Leren, maar laten we dat nou eens gewoon een keer gaan doen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK