Master als speerpunt

Nieuws | de redactie
24 juni 2015 | “Het past in de ontwikkeling van Saxion als University of Applied Sciences,” zegt Frans Pol. Op de hogeschool wordt al geruime tijd ingezet op een breed aanbod van masteropleidingen zowel voor studenten die direct door willen na hun bachelor als voor mensen die al enige tijd aan het werk zijn.

Frans Pol is directeur van het Research Strategy Programme van de Overijsselse hogeschool. Hij benadrukt dat het hierbij gaat om  professionele masters die aansluiten op onderzoeksvragen die concreet uit de beroepspraktijk komen. “Deze professionele masteropleidingen zijn veelal samen met het bedrijfsleven en/of instellingen ontwikkeld zodat zij zo goed mogelijk aansluiten bij de vraagstukken die zich in deze beroepspraktijk voordoen. De onderzoeksvragen  kunnen dus heel concreet ook vragen zijn die studenten uit hun werk zelf meenemen.”

Versterk het onderzoekend vermogen

Saxion biedt inmiddels veertien masters aan en er zijn nog vier nieuwe masters in de maak, vertelt Pol. “Op dit moment hebben wij ongeveer  450 masterstudenten  in opleiding.  Die studenten moeten met een master op zak uiteindelijk opgeleid zijn om in bedrijven tot innovatie van het productieproces te komen.

“Het gaat om het versterken van het onderzoekend vermogen.” Het komend studiejaar start Saxion met drie nieuwe masteropleidingen. Het gaat hierbij om twee bekostigde masters, Nanotechnologie en Textile Productmanagement.  De derde master start in september van dit kalenderjaar. Dit is de masteropleiding Health Care & Technology die samen is opgezet met Hogescholen Zuijd en Fontijs, twee Finse en een Portugese Universiteit.  Deze laatste masteropleiding heeft onlangs de Toets Nieuwe Opleidingen  goed doorstaan.   

De Master Applied Nanotechnology start in september 2016 . “Bij een bekostigde opleiding is het een verplichting dat je aantoont dat een opleiding in een behoefte voorziet. We halen die vragen op in het beroepenveld in de regio’s waar we actief zijn. We zorgen ook dat het bedrijfsleven actief aan tafel zit bij de ontwikkeling van een opleiding, dat is een must.”

De klassieke ingenieur

Alexander Andreski en Ger Beukers zijn bij Saxion verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de  master Applied Nanotechnology. “Hich Tech Systemen en Materialen (HTSM) is één van de speerpunten van de hogeschool en daar past deze master heel duidelijk ik. We werken nauw samen met Mesa+ van de UTwente en we merkten dat er echt behoefte is aan een master opgeleide student die niet zozeer ‘science’ als wel echt klassiek ingenieur is,” vertelt Beukers.

“Het gaat om de student die wat kan maken, ontwerpen en problemen kan oplossen in de industrie. De master Applied Nanotechnology is op engineering leest geschoeid. We vormen als het ware een brugfunctie tussen de wetenschap en de toepassing. Daar zit het ondernemerschap ook nadrukkelijk in,” legt Beukers uit.

Alexander Andreski laat zien dat de competenties die in de master verder ontwikkeld worden afgeleid zijn van wat in de bachelor al is opgezet. “Het gaat om creativiteit, stappen zetten in het onbekende. We beginnen vanuit een bepaalde kennisbasis en in practica en projecten worden de competenties verhoogd en leren studenten echt creatief ontwerpen.” Saxion is erg ingenomen met deze nieuwe bekostigde Master Nanotechnologie  vooral omdat deze in Europa de eerste is in haar soort waarin vooral de toepassing centraal staat.   


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK