PvdA contra UvA-beleid

Nieuws | de redactie
5 juni 2015 | PvdA-woordvoerder Mohandis wil van het kabinet weten hoe het UvA HR-beleid zich verhoudt tot de eis van de Kamer dat meer nadruk komt op stabiele loopbanen en minder flexcontracten. Het kabinet was gevraagd hier krachtige signalen af te geven.

Deze ochtend hebben studenten de toegang tot het Maagdenhuis geblokkeerd om te demonstreren tegen flexcontracten op de UvA. Op de faculteit geesteswetenschappen van is onrust ontstaan omdat er veel flexcontracten worden beëindigd. Volgens de decaan van de faculteit een gevolg van de teruglopende studentenaantallen. Dit signaal was voor de PvdA aanleiding vragen te stellen aan het kabinet en daarin een verbinding te leggen naar een eerdere uitspraak van de Kamer over dit zelfde onderwerp.

Hieronder leest u de Kamervragen van Mohamed Mohandis

“Vragen van het lid Mohandis (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het veelvuldig gebruik van flexcontracten door de UvA

Vraag 1

Bent u bekend met signalen dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) op de Faculteit Geesteswetenschappen (FGw) personeelsbeleid voortzet waarbij in grote mate gebruik wordt gemaakt van zeer tijdelijke flexcontracten?

Vraag 2

Deelt u de mening dat de 80–20 verhouding tussen vast of flexwerk misleidend is, aangezien deze verhouding alleen geldt voor personeel dat via de eerste geldstroom gefinancierd wordt en dit slechts een klein deel van alle aan de FGw verbonden medewerkers betreft?

Vraag 3

Hoe verhoudt het UvA personeelsbeleid, met twee derde flexwerkers in de organisatie, zich tot de motie van het lid Mei Li Vos , waarin de regering wordt gevraagd een krachtig signaal af te geven aan besturen van universiteiten over de wenselijkheid van stabiele carrièrepaden? Is zo’n signaal inmiddels afgegeven en hoe reageerde de UvA hierop?

Vraag 4

Hoe verhoudt het UvA FGw flexbeleid, met in de toekomst veel tijdelijke, eenmalige functies van maximaal 2 jaar zonder uitzicht op verlenging, zich tot de geest en de letter van de Wet Werk en Zekerheid?

Vraag 5

Hoe verhoudt het UvA FGw flex-beleid zich tot de motie van het lid Van Weyenberg c.s.2 waarin de rijksoverheid wordt opgeroepen het goede voorbeeld te geven en te handelen naar de letter en de geest van de Wet Werk en Zekerheid?

Vraag 6

Bent u bereid in gesprek te gaan met de UvA over de scheve verhouding vast-flex contracten?”

Tot op het bot verdeeld

De in april aangenomen motie van Mei Li Vos luidde als volgt “verzoekt de regering om een krachtig signaal af te geven aan de besturen van universiteiten en hogescholen over de wenselijkheid van stabiele carrièrepaden en in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om afspraken te maken over het herstellen van de balans tussen het aantal vaste en flexibele contracten.” Deze motie werd aangenomen met steun van PvdA, D66, CDA en de SP.

Het onderwerp van flexibilisering van de arbeidsmarkt en de positie, rechten en plichten van de nieuwe werknemer is een onderwerp dat de coalitie VVD-PvdA tot op het bot verdeeld. Dat blijkt onder meer ook uit de strijd om de positie van de ZZP’er in de praktijk inzet in bijvoorbeeld het HBO en meer in het bijzonder het kunstonderwijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK