Rotterdam inspireert Bussemaker

Nieuws | de redactie
8 juni 2015 | De Associate degree (Ad) wordt verder verankerd in het HBO. Jet Bussemaker wil “de positieve energie bij hogescholen ondersteunen en stimuleren.” Volgens de minister “zou het goed zijn” als de Rotterdam Academy van de Hogeschool Rotterdam dan ook “op meer plekken gestalte kan krijgen.”

De Ad is na een pilotfase in 2013 definitief in de wet opgenomen. Aanleiding voor de herpositionering van de Ad is de geringe voortgang bij de invoering van de Ad in zijn huidige vorm. Een kleine 6000 studenten in het bekostigd onderwijs volgen een Ad, dat is minder dan 2% van het aantal hbo-bachelorstudenten. Daarom wil de minister de opleiding verankeren in het onderwijsgebouw, zo schrijft zij aan de Kamer.

De minister laat de Kamer weten dat zij tot deze beslissing is gekomen omdat “een toenemend aantal hogescholen van plan is echt werk te maken van de Ad. Ik wil met de maatregelen in deze brief de positieve energie bij deze hogescholen ondersteunen en stimuleren. Ik geloof erin dat een sterke Ad kan worden gecreëerd door bijvoorbeeld een aparte organisatorische setting, een eigen pedagogisch concept, een eigen arbeidsmarktprofiel voor de Ad en desgewenst een eigen huisvesting.”

Functies worden complexer

De bewindsvrouw is duidelijk in de nut en noodzaak om Ad’s te verstevigen in het onderwijsgebouw “Arbeidsmarkt vraagt om hogere beroepsvaardigheden en leven lang leren Het middensegment op de arbeidsmarkt krimpt. Wereldwijd en ook in Nederland is er een groeiende behoefte aan hogere beroepsvaardigheden. Technologische ontwikkeling en verdergaande globalisering leiden tot meer dynamiek op de arbeidsmarkt en stellen nieuwe eisen aan zittende en toekomstige professionals. Functies worden hierdoor complexer. Voor functies die voorheen door een mbo’er werden vervuld, wordt steeds vaker een hbo’er gevraagd.”

De minister laat bovendien doorschemeren wat er concreet in haar strategische agenda zal komen te staan ten aanzien van differentiatie van het opleidingenaanbod daar past ook een versteviging van de Ad’s bij. “In de strategische agenda die ik rond de zomer zal uitbrengen, ga ik meer in het algemeen in op de hogeronderwijsagenda die nodig is voor de toekomstige arbeidsmarkt. Daarbij gaat het om de noodzaak dat hoger onderwijs en onderzoek in verbinding staan met de samenleving en een verdergaande differentiatie van het opleidingenaanbod tot stand te brengen.”

Rotterdam als voorbeeld

Bussemaker heeft veel goede voorbeelden gezien van huidige Ad-programma’s. De Hogeschool Rotterdam speelt hier een voortrekkersrol. “Een succesvol voorbeeld is Officemanagement dat in het private onderwijs wordt verzorgd bij Schoevers en verder bij de bekostigde Hogeschool Rotterdam en waarvoor de Christelijke Hogeschool Windesheim voor de locatie Almere een initiatief heeft genomen.”

“De Rotterdam Academy (RAC) is ook een goed voorbeeld. In de RAC heeft de Hogeschool Rotterdam meerdere Ad’s ondergebracht, met een eigen didactiek, praktijklijn, coachingslijn en een hechte samenwerking met het mbo en het regionale werkveld. Het zou goed zijn als de aanpak van de RAC op meer plekken gestalte kan krijgen, uiteraard met ruimte voor een eigen inkleuring afhankelijk van de lokale situatie.” 

Geen propedeutische fase

De minister is ook duidelijk waarom het van belang is om deze stap te zetten en waarom het van belang is de wet ook aan te passen. “Om de Ad een zelfstandiger en duidelijker profiel te geven in het gehele onderwijsgebouw is het noodzakelijk deze los te koppelen van de bacheloropleiding. De Ad wordt daarom een zelfstandige opleiding en niet meer een programma binnen de bacheloropleiding. De doelstellingen en het curriculum van de Ad hoeven dan niet langer een op een te matchen met een programmatisch verwante bachelor. Dit biedt ruimte voor een eigen gezichten profilering van de Ad, maar ook bijvoorbeeld voor nieuwe richtingen of voor cross-overs tussen opleidingen. De Ad zal, vanwege de korte duur, geen propedeutische fase kennen.”

De minister besluit haar brief aan de Kamer met de mededeling dat dit nog maar het begin is. “Ik wil de weg vrijmaken voor een groter aanbod van Ad’s ook gericht op beroepen in de toekomst, mogelijk ook cross-overs op het grensvlak van sectoren. Gelet op de dynamiek op de arbeidsmarkt, bestaan daar vaak nog geen stabiele functies voor. Dit betekent dat ik de Ad minder strak wil koppelen aan specifieke functies op niveau 5.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK