Vrouwen hogerop in de academie

Nieuws | de redactie
12 juni 2015 | Hoe komen vrouwen op hogere posities in de universiteit? Een beter HR beleid op het gebied van werving, vervanging tijdens zwangerschapsverlof en de samenstelling van de sollicitatiecommissies, zou een goede oplossing zijn, zo blijkt uit Maastrichts onderzoek.

De NWO heeft berekend dat in Nederland minder dan 15% van de hoogleraren vrouw is, het laagste percentage van Europa. Reden voor een aantal jonge, ambitieuze academici de situatie aan de Universiteit Maastricht te onderzoeken. Dit gebeurde in het kader van het academisch leiderschapsprogramma Steep face en het Service Science Factory (SSF) project Women in academia  onder leiding van Lisa Brüggen.

Niet slecht

Landelijk gezien scoort Maastricht University met 17,5% vrouwelijke hoogleraren, niet slecht, maar de verschillen per faculteit zijn enorm. De faculty of Psychology en Neuroscience en de faculteit Maatschappij- en Cultuurwetenschappen doen het goed met respectievelijk 39% en 31% vrouwelijke hoogleraren, daarentegen scoren de School of Business and Economics (SBE) en de Faculty of Humanities and Science erg laag, respectievelijk 9% en 7%.

Naast het in kaart brengen van de Maastrichtse situatie, is er ook gekeken naar waarom vrouwen achterblijven in hogere academische posities en worden er aanbevelingen gedaan hoe dit te veranderen. “In het rapport hebben we ons vooral gericht op SBE, omdat hier de doorstroom naar hogere posities het slechtst is.  46% van de promovendi hier is vrouw, terwijl dat bij de universitair docenten nog maar 20% is. Ons belangrijkste advies is dan ook,  en dat geldt niet alleen voor SBE maar voor de hele universiteit,  om een beter en transparant HR beleid te ontwikkelen met name op het gebied van werving, vervanging tijdens zwangerschapsverlof en de samenstelling van sollicitatiecommissies”, aldus Lisa Brüggen.  “Want dit probleem lost zich niet vanzelf op en uiteindelijk willen we hier toch een omgeving creëren waar ALLE talent in floreert.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK