Waarom NVAO-predicaat voor IUR?

Nieuws | de redactie
15 juni 2015 | Welk signaal geeft de overheid aan homo’s, joden, vrouwen, ruimdenkende Turken en Armeniërs, wanneer de Islamitische Universiteit met de huidige rector een goedkeuringsstempel krijgt van de NVAO? Dit vraagt VVD’er Pieter Duisenberg aan minister Bussemaker nu zij met hun RvT in gesprek gaat.

Onlangs kwam de rector van de Islamitische Universiteiten in opspraak. Op zijn Facebookpagina plaatste hij een bericht waarin hij een oppositiegroepering die in de Turkse parlementsverkiezingen succes behaalde een partij noemde van “homo’s en Armeniërs”. Dit noodde minister Bussemaker om de RvT te ontbieden.

Zij bepleit bij hen een vertrek van de rector, aangezien deze die al vaker in opspraak is geraakt door onberaden of partijpolitieke uitspraken. Voor Duisenberg was dit aanleiding om in Kamervragen aan de minister voor te leggen waarom deze instelling een NVAO-predicaat verdient wanneer de rector dergelijke uitspraken doet.

Lees hieronder de vragen van Pieter Duisenberg

Vraag 1 Bent u bekend met de artikelen over de herhaaldelijke ongepaste uitspraken van de rector van de IUR?

Vraag 2

Klopt het dat uit uw reactie op de meeste recente uitspraak van de rector, waarin u aangeeft de Raad van Toezicht (RvT) te ontbieden om aan te dringen op het ontslag van de rector, blijkt dat u de mening deelt dat de recente uitspraken van de rector wederom leiden tot verdeeldheid in de maatschappij? Kunt u de Kamer informeren over het verloop en uitkomsten van het gesprek met de IUR?

Vraag 3

Als de RvT geen gevolg geeft aan uw oproep, welke stappen zult u dan ondernemen?

Vraag 4

Klopt het dat het bestuur van de IUR heeft gezegd, het geen uit een brief aan de Kamer kan worden afgeleid, gebaseerd op een bezoek van de inspectie aan de IUR, dat «het voor de rector duidelijk [is] dat wat hij via openbare bronnen uitdraagt niet los kan worden gezien van zijn functie als rector bij de IUR [en] hij geen aanleiding meer zal geven tot een discussie»,?  In acht genomen dat de rector dus beseft dat zijn uitspraken over homo’s en Armeniërs in de context van zijn functie als rector gezien worden, deelt u de mening dat zijn uitspraken hiermee direct raken aan het primaire onderwijsproces van de IUR? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Deelt u de mening dat de recente uitspraken van de rector betrokken dienen te worden bij de accreditatie van de opleidingen aan de IUR, omdat de rector bij het doen van de kwetsende uitspraken beseft dat «wat hij via openbare bronnen uitdraagt niet los kan worden gezien van zijn functie als rector bij de IUR»? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Deelt u de mening dat de reactie van het bestuur op de recente uitspraken van de rector er in feite op neer komt dat zij op geen enkele wijze afstand neemt van de uitspraken van de rector en daarmee de ernst van de zaak dus nog steeds niet begrijpt?

Vraag 7

Hoeveel waarschuwingen moet een rector krijgen alvorens de Nederlandse overheid beslist dat zij een keurmerk van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) intrekt? Welk signaal geeft de overheid af aan de Alevitische, Armeense en Joodse gemeenschap, maar ook homo’s, vrouwen en Turken die er «een westerse leefstijl op nahouden», als zij een goedkeuringsstempel van de NVAO afgeeft aan een instelling waar een dergelijke rector de scepter zwaait? Deelt u de mening dat het structureel wegzetten van bevolkingsgroepen en anders geaarde direct neerslaat op het primaire onderwijsproces?

Vraag 8

Wat is de status van de eerder door u ingestelde onderzoeken uitgevoerd door de NVAO en de onderwijsinspectie? Hoe worden dergelijke herhaalde uitspraken betrokken bij het onderzoek?

Vraag 9

Klopt het dat u met het bestuur harde afspraken heeft gemaakt opdat ‘maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef’, artikel 1.3 uit de Wet op het Hoger Onderwijs, onderschreven en uitdragen wordt door de rector en de school? Bent u van mening dat het bestuur, indien zij niet in klare taal afstand neemt van de recente uitspraken van de rector, maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef onvoldoende uitdraagt en daarmee haar afspraken niet nakomt? Zo nee, waarom niet?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK