Werk maken van de bachelor

Nieuws | de redactie
26 juni 2015 | De Hogeschool Rotterdam gaat ook de komende jaar fors investeren in extra docenten specifiek voor het bacheloronderwijs. Dat staat te lezen in het door studenten van de Willem de Kooning Akademie vormgegeven jaarverslag van 2014. “We kijken terug op een jaar waarin bescheiden vooruitgang is geboekt.”

In het fraai vormgegeven jaarverslag staat te lezen dat 2014 een jaar was dat getekend werd door een voor het HBO ingrijpende stelselwijziging: het leenstelsel. “Meteen na de jaarwisseling, toen het wetsvoorstel Studievoorschot door de Eerste Kamer werd aangenomen, werd het leenstelsel een feit. Dat betekent dat het hoger onderwijs vanaf 2020 extra middelen krijgt om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.”

In de min voor kwaliteit

Rotterdam wil echter al voor 2020 werk maken van de kwaliteit, met name voor de bachelor waar vanuit het programma FOCUS in 2013 bij de hogeschool de nadruk op is gelegd. “Hogeschool Rotterdam gaat flink wat geld vrijmaken om nu al, ver voor 2020, extra docenten aan te trekken. Daar hebben we de komende drie jaar een begroting met een verlies voor over. In 2014 hebben we 3 à 4 miljoen euro besteed aan het aantrekken van extra docenten en dat bedrag loopt de komende jaren op, naar zo’n 17 miljoen euro in 2017. In totaal gaan we de komende jaren zo’n 25 miljoen euro uitgeven aan het aantrekken van docenten.”

In het jaarverslag wordt teruggekeken op een jaar waarin bescheiden vooruitgang is geboekt, maar waar ook zeker nog stappen te zetten zijn. Zo uit men de zorgen om de studieuitval bij de grote hogescholen in de Randstad. “Om onze hoge ambities waar te maken, moeten we daarom meer aandacht besteden aan wat er beter kan in de kern van ons onderwijs: de interactie tussen docenten en studenten in de klaslokalen. Op basis van deze analyse is een voorstel gedaan voor het vervolgprogramma Binding op inhoud. Dit gaat in 2015 van start.”

“Onze ambitie om de kwaliteit over de volle breedte verder omhoog te brengen en een positie als de beste hogeschool van de Randstad te bereiken, blijft fier overeind. Dat betekent dat er de komende jaren dus nog volop werk te verzetten valt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK