Bèta-docent zeer schaars

Nieuws | de redactie
21 juli 2015 | Op een reeks punten gaat het duidelijk beter met de bètasector en de opleidingen. Meer instroom, juist ook van vrouwen, mee wo-diploma’s, meer CoE’s in het HBO. De monitor 2015 van het Techniekpact laat echter ook zien hoe nijpende het tekort aan docenten is en wordt.

De trend is niet goed en de cijfers zijn dat nog minder. Dat is de korte samenvatting van de data uit deze monitoring. Zo daalde in 10 jaar (2004-2014) het aandeel studenten dat instroomde in de beroepsgerichte VO-lerarenopleiding binnen het HBO van 8% naar 4% van de populatie. De alom gewenste ‘academisch gevormde leraar’ in exacte vakken komt de komende jaren evenmin en masse naar de scholen toe. Hun aandeel daalde van 28% naar 22% van de studenten aan universitaire lerarenopleidingen.

Al jaren laag

Daar komt nog bij dat het bij hen om zulke kleine aantallen gaat, dat de opleidingen vanzelf sterk versnipperd en marginaal zijn gaan opereren. De instroom in de exacte lerarenopleidingen eerste graad in het HBO is net boven de 200, nationaal gemeten. De WO-instroom is slechts 184.

Het aantal in de tweedegraads opleidingen voor exacte vakken is rond 1200 studenten. Hoewel dit dus wel wat meer is, blijkt ook hier de trend niet goed. In plaats van een noodzakelijke stijging is er sprake van “een stabiel blijvend en relatief klein aantal” aspirant-bètadocenten. De monitor noteert dat dit aan andere, zeer positieve beweging ernstig in de weg gaat zitten. “Gezien het groeiende aantal jongeren, dat voor een N-profiel kiest op havo/vwo is het aantal leraren exacte vakken in opleiding zorgelijk. Ook voor vmbo is het aantal instromende leraren beroepsgericht al jaren laag.”

Deze trend zou ertoe leiden, dat het snel groeiende enthousiasme – zeker ook onder meisjes – voor exacte en technische vakken in havo en vwo in de knop gebroken dreigt te worden, doordat er nauwelijks leraren voor hen zijn.  Keuze voor het N-profiel steeg in het havo van 30% naar 43% van de leerlingen in tien jaar, in het vwo van 52% naar 62%. Havo-meisjes kozen zelfs voor 45% voor zo’n profiel. De doorstroom van jongeren met deze profielen naar bèta-tech in HBO en WO stijgt bovendien. Ontbreken de adequate docenten – wat mede door de vergrijzing nu snel aan de orde zla zijn – ontstaat een structureel knelpunt, dat niet met met tijdelijke promotieacties of lapmiddelen opgelost kan worden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK