Doekle Terpstra doet beroep op onderwijs

Nieuws | de redactie
17 juli 2015 | Doekle Terpstra heeft een pamflet verstuurd naar ruim 3.000 bestuurders in onderwijs, zorg en overheid. Met het bekende Terpstra parool: ”Samenwerken is het nieuwe concurreren”, roept hij hen op om aan de slag te gaan om het onderwijs beter af te stemmen op de ontwikkelingen in de zorg.

Werken in de zorg gaat de komende jaren namelijk enorm veranderen. De zorg wordt complexer, de rol van technologie wordt veel groter en de regie van de patiënt staat steeds meer centraal. Dit vraagt om een nieuwe visie op het onderwijs van huidig en toekomstig zorgpersoneel. Samenwerking tussen overheid, zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen is hierbij cruciaal. Om deze samenwerking verder te versterken is het Zorgpact gelanceerd. Doekle Terpstra is de aanjager van dit Zorgpact, met het verzenden van het pamflet doet hij vandaag de openingszet.

Op initiatief van OCW en VWS

Het initiatief tot het Zorgpact is genomen door de bewindspersonen van VWS en OCW. Onderwijsinstellingen, zorg- en welzijnsinstellingen, regionale overheden en professionals in zorg en onderwijs worden uitgenodigd om vanuit hun eigen expertise en verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren.

Een gezamenlijke, regionale aanpak is hierbij leidend. Daarom gaat Doekle Terpstra de komende maanden in de regio’s op zoek naar mooie voorbeelden van bestaande, succesvolle en vernieuwende initiatieven en netwerken. Door het hele land schuift hij aan bij gesprekken met betrokken partijen. En waar dit niet vanzelf gebeurt, brengt hij partijen bijeen. Later dit jaar presenteert het Zorgpact een kopgroep van 100 goede voorbeelden, om anderen te inspireren. Eind 2015 volgt nog een landelijke werkdag, waarin onder meer deze voorbeelden ook een plek krijgen.

Breder en hoger opgeleid

De eisen die gesteld worden aan mensen die in de zorg werken veranderen. De vraag naar breder, hoger en anders opgeleid personeel neemt toe. De zorgberoepen zoals we ze tot nu toe kenden, gaan veranderen. Dat heeft gevolgen voor het onderwijs en de zorg- en welzijnsinstellingen. Voor bij en –omscholing van het huidige personeel, maar ook voor wat toekomstig zorgpersoneel moet weten en kunnen. Op veel plaatsen wordt al gezocht naar antwoorden op de vraag hoe het zorgpersoneel uit te rusten voor de nieuwe taken. Doekle Terpstra: “We gaan van ‘zorgen voor, naar zorgen dat’. Ik zie al veel instellingen samen zoeken naar manieren om dat mogelijk maken. Het Zorgpact wil die beweging verder faciliteren. ”

Het Zorgpact is succesvol als er meer samenwerking tot stand komt tussen de ‘gouden driehoek’ van zorgaanbieders, lokale overheden en onderwijsinstellingen. Een duurzame investering die moet leiden tot betere resultaten met oog voor de behoeften en wensen van patiënten en cliënten. Terpstra: “Samenwerken is het nieuwe concurreren.” In de werkwijze laat het Zorgpact zich leiden door de behoefte van de partijen in de regio. Daar waar nodig en mogelijk zullen zij aanjagen, verbinden, spiegelen, inspireren, en inhoudelijk ondersteunen. Deze aanpak moet leiden tot breed gedragen regionale actieagenda’s, opgesteld en uitgevoerd door de betrokken partijen.

 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK