HBO-medewerker steeds gelukkiger

Nieuws | de redactie
3 juli 2015 | De werktevredenheid is hoog in het HBO. 75% van de medewerkers zegt zeer gelukkig te zijn met hun werk. De HBO-medewerkers zijn afgelopen jaren gemiddeld zelfs een klein beetje gelukkiger geworden. Dat is een anticyclische beweging in vergelijking met de rest van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Als medewerkers in het HBO gevraagd wordt naar hun algemene tevredenheid, blijkt 75% van de medewerkers tevreden of zeer tevreden over hun werk. Dit percentage tevreden medewerkers is vrijwel gelijk aan het percentage in de vorige benchmarkrapportage. Het beeld van de sector steekt positief af tegen het gemiddelde van werkend Nederland, dat met 70% in 2014 lager ligt.

Werkbeleving in het HBO

De gegevens zijn afkomstig van de door de Vereniging Hogescholen en de vakbonden ontwikkelde Tevredenheid Instrument Medewerkers (TIM). Het instrument meet 40 aan werk gerelateerde aspecten. Het gemiddelde cijfer op basis van de antwoorden op deze 40 vragen is een 7,0. Deze score onderscheidt zich niet van het landelijk gemiddelde dat Integron met een vergelijkbare lijst meet (ook 7,0), maar onderscheidt zich wel in de trendvergelijking met de twee eerdere metingen over werkbeleving in het HBO.

In 2012 was het gemiddelde een 6,9 en in 2011 een 6,8, dus het HBO staat er beter voor dan drie jaar geleden. Het is een licht positieve trend die bij de totale Nederlandse beroepsbevolking niet wordt gemeten.

Een aantal opvallende zaken uit de meting is dat kwaliteit voor het personeel van alle deelnemende hogescholen voorop staat, maar het belangrijkste is het werkplezier. De waardering voor het werkplezier is onveranderd hoog en gelijk voor onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel: 7,9.

Werkdruk bron van onvrede

De tevredenheid is het laagst op het thema werkdruk: gemiddeld een 5,8 op de vijf vragen over werkdruk. De tevredenheid is lager dan in de vorige meting (–0,3). Dit geldt niet als alleen de hogescholen worden vergeleken die zowel in de huidige als in de vorige benchmark aanwezig zijn. Een gebrek aan tijd om het werk uit te voeren blijkt de grootste bron van onvrede. De tevredenheid over de emotionele druk en over de

De vrijheid en afwisseling in het werk kennen hoge tevredenheidsscores, wat in mindere mate geldt voor de mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. De tevredenheid hierover nam bovendien af. De direct leidinggevende wordt bovengemiddeld gewaardeerd; de directie van het organisatieonderdeel waar men werkt juist minder dan gemiddeld. Wel stijgt de gemiddelde waardering voor de (opleidings) directie langzaam: van een 6,0 in 2012 naar een 6,2 in 2014. Zowel de beschikbare informatie over strategie en beleid als de kennis van de directie over wat er onder medewerkers leeft, ontwikkelden zich positief.

Hogescholen die een medewerkeronderzoek hebben laten uitvoeren, hebben handvatten om aan de slag te gaan. Zij gaan op diverse niveaus aan de gang om te werken aan verbetering van de werkbeleving en van de organisatie. Hierbij kunnen hogescholen gebruik maken van maatwerkoplossingen die bijdragen aan het informeren en activeren van interne stakeholders.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK