Klaar voor verandering

Nieuws | de redactie
1 juli 2015 | Hoe kunnen organisaties voortdurend veranderen en belangrijker hoe gaan teams en medewerkers hier in mee? Michiel de Ronde gaat als lector ‘Begeleidingskunde’ bij Hogeschool Rotterdam met die vraag aan de slag.

In een steeds veranderende samenleving wordt van organisaties gevraagd zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden. De vraag is hoe we individuele professionals, teams en organisaties zo kunnen begeleiden dat het hen lukt om die gevraagde veranderingen met persoonlijke betrokkenheid en intrinsieke motivatie vorm te geven.

Omgaan met bewegelijkheid

De Ronde gaat als lector ‘Begeleidingskunde’ een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en toepassen van kennis over de wijze waarop mensen zelf vorm kunnen geven aan veranderingen in professionele organisaties. De Ronde is verbonden aan Kenniscentrum Talentontwikkeling en zal nauw gaan samenwerken met de Master ‘Begeleidingskunde’ (Instituut voor Sociale Opleidingen).

Organisaties zijn continu in ontwikkeling. Het adequaat omgaan met die bewegelijkheid lukt alleen als de gevraagde verandering door de betrokken medewerkers zelf wordt gedragen en ingevuld.

Onderdeel daarvan is het zoeken van aansluiting bij persoonlijke drijfveren en (vrijwel ook altijd) het geven van erkenning aan beschadiging en pijn uit het verleden. Van daaruit kan er nieuwe ruimte ontstaan om met de veranderingen om te gaan. De Ronde zal door vormen van handelingsonderzoek (kwalitatief onderzoek waarin naast kennisvermeerdering ook verbetering en verandering van sociale situaties centraal staat) manieren gaan verkennen om deze speelruimte te vergroten.

Onderwijs professionaliseren

Nadrukkelijk zal de samenwerking met studenten, professionals, beroepsverenigingen en partners uit het werkveld gezocht worden om methodische richtlijnen te ontwikkelen en toetsen. De leidende vraag is steeds hoe de begeleidingskundige (coach, trainer, supervisor, adviseur) zodanig creatieve ruimte kan scheppen dat mensen bij veranderingen de ogenschijnlijke tegenstelling tussen ‘willen, moeten en (niet) kunnen’ gaan overbruggen en nieuwe perspectieven en mogelijkheden gaan ontdekken. 

De Ronde zal een bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling en verdere professionalisering van het (beroeps)onderwijs en de maatschappelijke zorg en de transities die daar plaatsvinden. De verbinding tussen onderzoek en onderwijs binnen de Master Begeleidingskunde neemt een belangrijke plek in. Het onderzoek sluit verder aan bij diverse andere projecten van Kenniscentrum Talentontwikkeling en draagt bij aan de vernieuwing van de opleidingen van het Instituut voor Sociale Opleidingen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK