NVAO wordt niet gepolitiseerd

Nieuws | de redactie
3 juli 2015 | De minister wil van de NVAO geen politiek orgaan maken en wil daarom niet dat er door politieke opvattingen van zowel de Kamer als haar zelf de Islamitische Universiteit Rotterdam gesloten kan worden. Wel gaat Bussemaker kijken hoe maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef geborgd kan worden in de wet.

In het Kamerdebat over islamitische opleidingen ging het grotendeels over de commotie die was ontstaan naar aanleiding van uitspraken van de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam. Harm Beertema (PVV) was zonneklaar in zijn ingediende motie en tekende daarin op “dat het tot de kerntaken van het onderwijs behoort om studenten kritisch te leren denken vanuit onze traditie van vrijheid van meningsuiting, seksegelijkheid, individuele vrijheid en verantwoordelijkheid, wederkerigheid, tolerantie en respect voor andersdenkenden, geloofsverlaters en lhbt’ers.”

Wettelijk mogelijk

Zijn verzoek aan de minister was dan ook om de NVAO hier meer slagkracht te geven om tegen de IUR op te treden. “Verzoekt de regering, stappen te ondernemen om het de NVAO wettelijk mogelijk te maken de accreditatie van de IUR en soortgelijke onderwijsinstellingen in te trekken.”

Bussemaker wilde deze motie niet ondersteunen omdat dit niet een taak van de NVAO is. “Ik wil en kan de NVAO niet vragen om het wettelijk mogelijk te maken om de accreditatie van de IUR en soortgelijke onderwijsinstellingen in te trekken, zoals de heer Beertema vraagt. Zijn motie ontraad ik dus. Ik vind namelijk dat er in principe ruimte moet zijn voor een islamitische instelling. Daarom zeg ik ook dat ik niet vanwege mijn politieke opvattingen of vanwege de politieke opvattingen van de Kamer aan de NVAO ga vragen om een opleiding niet te accrediteren. De NVAO moet de kwaliteit van opleidingen beoordelen. Dat moet zij ook doen bij de Islamitische Universiteit Rotterdam.”

Integratie in de weg

Een motie die het wel de steun van de minister kreeg was die van Pieter Duisenberg (VVD) en Jasper van Dijk (SP). Duisenberg benadrukte het belang van zijn motie. “De rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam heeft wederom woorden gebruikt die de integratie eerder in de weg staan dan dat ze integrerend werken en bruggen slaan tussen hen en de samenleving. Daarom denk ik dat het tijd is om heel serieus te kijken naar de accreditatie van deze instelling en van de opleidingen aan deze instelling.”

Duisenberg en Van Dijk verzoeken dan ook de minister, “gebruik te maken van haar bevoegdheid conform de WHW en de NVAO te vragen een onderzoek in te stellen ter voorbereiding van intrekking van de accreditatie van de opleidingen aan de IUR en de Kamer hierover voor het herfstreces te informeren.”

Niet schromen om stappen te zetten

De minister kon de indieners gerust stellen, want er is recent al uitvoerig onderzoek gedaan door de NVAO. “Tegen de heer Duisenberg zeg ik echter dat er bij de NVAO al een accreditatieproces loopt. De NVAO is bij de IUR geweest. De visitatiepanels hebben nog eens uitdrukkelijk gekeken naar de mate waarin maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het onderwijs bij de IUR is verankerd. Ik verwacht de conclusies en de besluitvorming van de NVAO medio juli te ontvangen. Als die negatief zijn, zal de NVAO geen accreditatie voor de master verlenen en zal ik niet schromen om stappen te zetten die moeten leiden tot het intrekken van de accreditatie voor de bacheloropleiding.”

Ik zal niet aarzelen

Daarnaast gaf de minister aan dat ze met wetgeving bezig is om de maatschappelijke verantwoordelijkheid in te bedden in de wet en als die wet er is, zo nodig gebruikt kan worden tegen de IUR. “Ik heb overigens ook aan de rector van de IUR gemeld dat ik niet zal aarzelen om het wetsvoorstel dat ik aan het voorbereiden ben over het verantwoordelijkheidsbesef op de eerste dag dat het ingaat te gebruiken als hij of zijn instelling zelf geen maatregelen neemt.”

Tijdens de stemmingen werd duidelijk dat de motie van Duisenberg door heel de Kamer werd gesteund, behalve door Groep Kuzu/Öztürk. De motie ingediend door de heer Beertema werd alleen gesteund door de PVV en Bontes/Van Klaveren. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK