Pabo’s op de goede weg

Nieuws | de redactie
24 juli 2015 | Pabo’s zijn "zeer responsief geweest ten opzichte van de maatschappelijke bezorgdheid over hun opleidingen" en zo zal de kwaliteit van hun afgestudeerden toenemen. Het niveau van de lerarenopleiders is verbeterd en het masters onder hen is verhoogd. De NVAO moedigt de Pabo's vooral aan door te gaan in haar kersverse analyse.

De implementatie van de kennisbases en kennistoetsing moet verder worden vormgegeven om deze duurzaam in de curricula en de toetsing van de pabo’s te verankeren. Ook is meer aandacht nodig voor de onderzoeksvaardigheden van studenten en docenten. Het begrip ‘academische pabo’ dient in dat verband wel eenduidiger te worden ontwikkeld, zo blijkt onder meer uit de analyse van de NVAO over de hbo-bacheloropleidingen Opleiding tot leraar Basisonderwijs.

De accreditatieprocedures van de in totaal 24 Nederlandse pabo-opleidingen zijn in april van dit jaar afgerond. Alle pabo’s bleken van voldoende kwaliteit en bijna een derde van de pabo’s (7 opleidingen) haalde zelfs het eindoordeel “goed”. Minister Bussemaker ging daarom zelf bij de als sterk beoordeelde Pabo in Rotterdam taart brengen.

Goed op weg

Hierop voortbouwend heeft de NVAO een ‘systeembrede analyse’ ontwikkeld van de visitatierapporten. Deze analyse laat zien dat de kwalitatieve verbetering van de pabo-opleidingen goed op weg is, maar nog niet voltooid. Voor de verdere ontwikkeling van de pabo’s formuleert de accreditatieorganisatie acht aanbevelingen. Daar zitten onder meer bij: een noodzakelijke verdere invoering van de kennisbases en kennistoetsing; meer onderzoek naar het resultaat van de entreetoetsen en de kennistoetsen en meer aandacht voor de onderzoeksvaardigheden van de docenten van de pabo en de leerkrachten van de basisschool.

De beoordeling van de pabo-opleidingen maakt deel uit van de totale accreditatieronde van de Nederlandse lerarenopleidingen – universitaire lerarenopleidingen, pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen – die plaatsvindt sinds december 2014. Alle beoordelingen zijn in 2016 afgerond.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK