Persoonlijk meesterschap als kompas

Nieuws | de redactie
1 juli 2015 | Bildung vraagt ruimte en professionele dialoog. Dat is kort gezegd de conclusie van de aftrap van de Rondgang Lerarenopleidingen die plaatsvond op Hogeschool Leiden. Tijdens deze eerste van vier regionale bijeenkomsten werd over het thema ‘Responsiviteit en Bildung’ gesproken.

“Die ruimte zorgt voor diversiteit en persoonlijke vorming bij onze toekomstige leraren, we moeten ervoor waken dat niet overal dezelfde docent wordt opgeleid”, aldus minister Jet Bussemaker tijdens de bijeenkomst.

Interim bestuursvoorzitter Kristel Baele sluit zich aan bij deze conclusie van de minister. Ze bepleit het persoonlijk meesterschap als professioneel kompas. “Bildung gaat om je professionele praxis, de wijze waarop je het beroep van leraar uitoefent. Dat vraagt om een voortdurende dialoog met andere professionals en met studenten om goed op koers te kunnen blijven in een dynamische samenleving. Bovendien houdt beroepsbildung niet op bij het afstuderen, het gaat je hele loopbaan door. Scholen spelen daarin een belangrijke rol.”

De eerste bijeenkomst van de Rondgang Lerarenopleiding, bracht de thema’s die er echt toe doen op tafel. Onder leiding van studenten van de lerarenopleidingen van Hogeschool Leiden, werd met elkaar gesproken over de kwaliteit van de lerarenopleiders en opleidingen, instroomeisen, de spanning tussen regulering en ruimte, de begeleiding van startende leraren en de leraarvaardigheden van de toekomst. Deze studenten kregen van de minister bij de afsluiting een groot compliment. “Dit zijn de studenten die bewijzen dat de gekozen aanpak werkt. Dat ruimte voor persoonlijke ontwikkeling zelfbewuste persoonlijkheden creëert. Die daardoor in staat zijn een dergelijke inhoudelijke sessie te leiden.”

Interactieve beleidsvorming

Interactieve beleidsontwikkeling werkt. De groep van studenten, opleiders, leraren, lectoren en leidinggevenden brachten in themagesprekken de verschillende perspectieven, uitdagingen en wrijfpunten op tafel. Er was ruimte voor gedachtewisseling in een sfeer van openheid, ruimte voor het echte gesprek over uitdagingen en moeilijkheden. Kortom, een waardevolle ontmoeting tussen de direct betrokkenen. Gevraagd of de Minister nu van bovenaf ging opleggen dat de samenwerking meer gestalte ging krijgen stelde ze dat ze van bovenaf ging stimuleren dat het van onder gebeurt en kan gebeuren. Gedeeld leiderschap tussen OCW, lerarenopleiders, leraren en scholen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK