UM stopt dierproeven met labradors

Nieuws | de redactie
2 juli 2015 | De Universiteit Maastricht gaat stoppen met het gebruik van honden voor dierexperimenteel onderzoek. Het bestuur van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences heeft dit besluit genomen naar aanleiding van een veiligheidsaudit van de huidige proefdiervoorzieningen.

De Universiteit Maastricht gaat stoppen met het gebruik van honden voor dierexperimenteel onderzoek. Het bestuur van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences heeft dit besluit genomen naar aanleiding van een veiligheidsaudit van de huidige proefdiervoorzieningen.

Deze audit is uitgevoerd door een externe consultant. Daaruit blijkt dat de honden en hun verzorgers onaanvaardbare risico’s lopen tijdens het dagelijks transport naar de speelweide. Op grond van dit besluit heeft de vergunninghouder, het College van Bestuur UM, bepaald dat zij de faciliteiten voor onderzoek met honden niet meer aan zal bieden, zowel in de huidige als in de nieuwe proefdiervoorziening. Het onderzoek met overige proefdieren wordt ongewijzigd voortgezet.

Niet te waarborgen

Onlangs heeft een externe commissie de bevindingen gerapporteerd van haar onderzoek naar de procedures rondom de hondenexperimenten. Hoewel de commissie in haar rapport concludeert dat het positief advies van de Dier Experimenten Commissie (DEC) in proefdierkundig opzicht juist was en de ethische afweging verdedigbaar, heeft het faculteitsbestuur ook andere factoren meegewogen in zijn besluitvorming. Met name de veiligheidsanalyse was doorslaggevend. In de huidige proefdiervoorziening worden de honden dagelijks vervoerd naar een speelweide. Gezien de afstand tussen de dierenverblijven en de speelweide is de veiligheid van zowel de honden als hun verzorgers tijdens dit transport niet te waarborgen.

De honden werden ingezet voor dierexperimenteel onderzoek ter verbetering van de toepassing van pacemakers, waarbij de (grote) hond model staat voor de mens. De onderzoeksgroep richt zich met deze experimenten op de effectiviteit van pacemakers door het vinden van de juiste plaats waar het (falende) hart gestimuleerd moet worden. Deze onderzoekslijn zal nu gestaakt worden en de betreffende onderzoeksgroep zal zich voortaan richten op de mechanische eigenschappen van het hart. Voor dit soort onderzoek zijn geen proeven met honden nodig.

Hond als gezelschapsdier

De evaluatiecommissie, bestaande uit experts van collega-instellingen, heeft onlangs haar bevindingen gerapporteerd. De commissie heeft diverse functionarissen van de universiteit geïnterviewd en een bezoek gebracht aan de faciliteiten. Tevens heeft zij de DEC aanvraag, de bijbehorende correspondentie en het werkprotocol bestudeerd, met speciale aandacht voor de onderbouwing van de keuze voor het ras (labradors). De commissie stelt in haar rapport onder meer vast dat “de keuze voor een ras dat exemplarisch is voor de hond als gezelschapsdier naast PR risico’s ook een ethische component heeft”.

Vanuit ethisch oogpunt merkt de commissie op “dat bij de commotie rondom de labrador-proeven het ‘drama van de dierproef’ kristalhelder aan de oppervlakte komt. Hier botsen twee werelden: aan de ene kant dierexperimenten die dicht bij de kliniek staan en ten goede komen aan menselijke patiënten en aan de andere kant het gebruik van labradors, de gezelschapshond bij uitstek.” In een dergelijke situatie bestaan er geen eenduidige oplossingen. De evaluatiecommissie doet dan ook geen aanbeveling over het wel of niet hervatten van de proeven met de labradors en heeft geen doorslaggevende bevindingen die de keuze in een bepaalde richting dwingen. Zij laat het besluit over aan de bestuurlijk verantwoordelijke personen binnen de organisatie (de faculteit als eindverantwoordelijke voor het onderzoek en het UM-bestuur als vergunninghouder voor de proefdiervoorziening).


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK