Verder met de fusie

Nieuws | de redactie
7 juli 2015 | NHL en Stenden zetten stappen op weg naar een fusie. Gezamenlijke zwaartepuntvorming, een eigen onderwijsconcept, de sterke rol in de regio van NHL en het internationale profiel dat Stenden al had, blijft en wordt zelfs uitgebouwd. “We willen de aansluiting behouden met wat de maatschappij van ons vraagt.”

Stenden-voorzitter Leendert Klaassen maakt duidelijk dat in september 2016 officieel de fusiehogeschool van start gaat en dat daarvoor nog een heel traject langs de medezeggenschap van beide hogescholen en langs OCW doorlopen zal worden. Maar dat betekent niet dat alles daar op wacht. “Wat niet onomkeerbaar is, kunnen we al doen. Dat kan juist hele mooie impulsen opleveren.”

Een goede basis

Een voorbeeld daarvan zijn de zwaartepunten die NHL en Stenden hebben geformuleerd: Vital Region, Smart Industry en Service Economy. “Dat zijn thema’s waar beide hogescholen zich in herkennen en die ook nadrukkelijk aansluiten op de innovatie-opgaven waar deze regio zich voor gesteld ziet.”

“In 2016 als we hiermee beginnen gaan we ook een nieuwe periode in wat betreft de zwaartepunten zoals beoordeeld door de Review Commissie Van Vught. Als we al een nieuwe fase van prestatieafspraken ingaan, dan denk ik dat we met de hier geformuleerde zwaartepunten een heel goede basis hebben.”

Ook voor wat betreft de locaties waar de nieuwe hogeschool onderwijs gaat aanbieden, verwacht Klaassen geen hele grote veranderingen. NHL en Stenden geven samen al op vele plekken in Noord-Nederland én in het buitenland onderwijs en dat past ook bij het in het nu aangekondigde profiel dat de hogeschool moet gaan kenmerken: een multi-campus hogeschool.

Nieuwe fase van internationalisering

“We hebben beider onderwijsaanbod tegen het licht gehouden en gezien dat we negen opleidingen dubbel aanbieden. Dat zullen we in elkaar gaan schuiven.” Internationaal gezien denkt Leendert Klaassen zelfs aan uitbreiding. Op dit moment heeft Stenden al verschillende buitenlandse campus sites waaronder in Thailand, Qatar en Zuid-Afrika, maar de collegevoorzitter ziet ook in de nieuwe hogeschool kansen om toe te groeien naar een nieuwe fase van internationalisering. Daarin ziet hij zich gesteund door zijn collega van de NHL.

“We hebben zeker gedachten over uitbreiding van onze buitenlandse campussen. We zijn al in gesprek met een nieuwe universiteit in Thailand en ook in China willen we in het kader van onze Grand Tour gaan uitbreiden. Bovendien denk ik dat je, als je echt een antwoord wilt geven op de global challenges, ook bijvoorbeeld in Latijns Amerika zult moeten gaan kijken. Daar zijn nog geen concrete plannen toe, maar zoiets zie ik in de toekomst wel voor me.”

Zo ver is het vooralsnog niet. Allereerst moeten de hogescholen voor de plannen de instemming van de medezeggenschap in komend najaar krijgen en in het voorjaar van 2016 vervolgens de goedkeuring van het ministerie van OCW. Stil zitten gebeurt ondertussen niet. “We zijn al die tijd met heel veel mensen bezig geweest met deze plannen. Ook mensen van buiten onze organisatie denken mee in een externe klankbordgroep, onder voorzitterschap van Pauline Meurs, voor een nauwe aansluiting bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Onder hen  Peter van Lieshout van de WRR en Wim Veen van TU Delft. We hebben een hele goede basis om deze fusie tot een succes te maken“


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK