VU bouwt voort op kritiek

Nieuws | de redactie
27 juli 2015 | De kritische blik van de NVAO op de lerarenopleidingen bij de VU leidt tot een redesign van dat aanbod bij deze universiteit. “We hebben naar aanleiding van het visitatierapport geen contra-expertise gevraagd maar direct een herstelplan geschreven,” zegt rector Frank van der Duyn Schouten.

“We hebben in de aanloop naar het uitvoeren van onze nieuwe plannen besloten wel een positieve beoordeling van de NVAO te willen krijgen voor de huidige ULO,” onderstreept hij. Darom is het huiswerk, dat de NVAO meegaf meegenomen in de nieuwe opzet. “Een deel van de maatregelen uit dit plan, waaronder het verzwaren van de praktijkopdracht, is al ingevoerd. Op grond van die snelle invoering en de rest van het plan heeft de NVAO ons nu wel geaccrediteerd, zij het onder de logische voorwaarde dat we met onze plannen inderdaad het gewenste effect zullen laten zien.” De accreditatie door de NVAO is dan ook niet ongeclausuleerd en voor slechts 2 jaar verlengd.

Ruimte op academisch niveau

De ontwikkelingen hebben ertoe geleid, dat men bij de VU er voor kiest de universitaire lerarenopleiding op een andere manier vorm te gaan geven. Men beoogt een tweejarige Educatieve Master te introduceren in alle relevante domeinen: talen, beta, economie, maatschappijleer. Hierbij volgen de studenten de disciplinaire master, waarin de opleiding tot docent wordt geïntegreerd. Het voornemen is een Educatieve Master voor de alfa-, bèta- en gammavakken te ontwikkelen.

Studenten die al een mastergraad hebben en alsnog de bevoegdheid voor leraar voor het voortgezet onderwijs willen halen, kunnen het ULO-deel van de Educatieve Master volgen door middel van een Postgraduate opleiding. Van der Duyn Schouten zegt dat men “met deze nieuwe opzet ruimte wil creëren voor de beroepsvoorbereiding, maar dan wel op academisch niveau.”

Tweesporen beleid

Men noemt dit daarom nu “een tweesporen beleid” dat voor de korte termijn een snelle, goed uitvoerbare aanpassing ten behoeve van de zittende studenten verzorgt en voor structurele verbetering van kwaliteit zulke 2-jarige educatieve masters. “We willen de eenjarige ULO’s omzetten naar een postgraduate traject waar wo-masters instromen. Daarin kunnen studenten direct op masterniveau, flexibel en gespreid in de tijd een degelijke beroepsvoorbereiding krijgen en hoeven ze geen, weinig motiverende, tweede wo-masterproef af te leggen.”

De VU werkt aan het realiseren ervan samen met andere ULO’s die dezelfde overtuiging zijn toegedaan. Voorwaarde voor realisatie van ons ideaalbeeld is dat de gesprekken met OCW over de randvoorwaarden goed verlopen.  Tweejarige masters zijn immers duurder dan eenjarige.

Dominicus Kamsma, directeur van de lerarenopleidingen, voelt zich in deze keuze bevestigd door de analyses vanuit de vistaite en de kritische beoordeling door de NVAO. “Dat we met deze plannen in de goede richting denken, wordt bevestigd door de visitatierapportage van de QANU. Daaruit blijkt dat het programma van de ULO op orde is en dat studenten door het volgen van dit programma een goede beroepsvoorbereiding krijgen.”

“Uit de QANU-visitatierapportage kwam echter ook een verbeterpunt aan het licht, namelijk dat het niveau van het praktijkonderzoek niet voldoet aan de maatstaven van het NVAO om als volwaardige academische masterproef beschouwd te worden. Ten behoeve van de zittende studenten hebben we inmiddels aanpassingen gedaan.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK