Amsterdam benut hbo-onderzoek

Nieuws | de redactie
18 augustus 2015 | Praktijkonderzoek van de HvA heeft impact tot in de haarvaten van de samenleving in de hoofdstad. De gemeente meldt dat men “in 2015 €46.500 extra uitgeeft aan mantelzorgers die te maken hebben met een complexe zorgvraag.” Dit vanwege inzichten over ‘respijtzorg’ die vanuit de hogeschool naar voren kwamen.

De gemeente geeft aan dat “dit bedrag bovenop het al gereserveerde bedrag voor mantelzorgers uit 2014 komt van €240.984 naar aanleiding van motie 883 van de SP. Dit heeft het college van B&W dinsdag besloten. In Amsterdam zijn momenteel circa 55.000 mantelzorgers actief volgens de Gezondheidsmonitor. De gemeente ondersteunt deze mantelzorgers waar nodig vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Veel mantelzorgers hebben te maken met mantelzorg die complex is en veel van hen vraagt, zowel psychisch als fysiek. De gemeente vind het belangrijk om deze mantelzorgers te helpen met hun zorgtaken en te voorkomen dat zij overbelast raken.”

Oog voor complexe zorgsituaties

“In het kader van het plan “Oog voor mantelzorgers in complexe zorgsituaties” verstrekt de gemeente in 2015 eenmalig een aanvullende subsidie van €46.500 De gemeente heeft naar aanleiding van deze motie onderzoek laten uitvoeren door de Hogeschool van Amsterdam (HvA) om de behoefte aan zorg en ondersteuning in kaart te brengen onder de mantelzorgers. Uit dit onderzoek van de HvA is gebleken dat een kwart van de mantelzorgers zich chronisch overbelast voelt en behoefte heeft aan extra ondersteuning.”

“Het bedrag van €46.500 wordt besteed om vraag en aanbod van de zogenoemde respijtzorg beter op elkaar af te stemmen. Met respijtzorg krijgen mantelzorgers de mogelijkheid om de zorgtaken tijdelijk over te dragen een professional. Daarvoor is het projectplan ’Oog voor mantelzorgers in complexe zorgsituaties‘ opgesteld.”

Daar voegt men aan toe, dat men beseft dat men er nog lang niet is met de vernieuwing op dit terrein. “De gemeente verwacht dat er de komende jaren meer van mantelzorgers gevraagd gaat worden door de decentralisatie van de AWBZ en de bezuinigingen op de zorg. Dit betekent dat de gemeente rekening houdt met innovatie in haar aanbod om in de veranderende vraag vanuit de mantelzorgers tegemoet te komen.”

 


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK