Dubbel erkende kwaliteit

Nieuws | de redactie
17 augustus 2015 | De internationale, gedeelde erkenning van kwaliteit van HO-opleidingen krijgt een belangrijke stimulans. Nederland en Duitsland gaan elkaars joint degrees structureel accrediteren, in lijn met wat recent in Yerevan als doorbraak op Europees niveau mogelijk werd gemaakt.

In Duitsland geaccrediteerde joint degree-opleidingen van Nederlandse of Vlaamse instellingen behoeven voortaan niet meer door de NVAO te worden beoordeeld. De NVAO neemt de Duitse accreditatie over. NVAO-voorzitter Anne Flierman en Olaf Bartz van de Duitse Akkreditierungsrat tekenden hiertoe een overeenkomst waardoor de accreditatie van joint degrees in Nederland, Vlaanderen en Duitsland sterk wordt vereenvoudigd.

Ook erkenning van ITK’s in aantocht

Het betreft een wederzijdse erkenningsovereenkomst. Dat houdt in dat door de NVAO geaccrediteerde joint degrees – waar Duitse instellingen aan deelnemen – voortaan ook zonder bijkomende beoordeling in Duitsland als volwaardig geaccrediteerd worden aanvaard. De organisatie die de eerste accreditatie uitvoert, gebruikt de in eigen land geldende kaders voor opleidingsaccreditatie.

De beoordeling van het gerealiseerde niveau en de hantering door de opleiding van instrumenten om de studielast te evalueren, zullen wel altijd deel moeten uitmaken van de beoordeling. In de overeenkomst is ook opgenomen dat wordt onderzocht hoe in de toekomst afspraken kunnen worden gemaakt over wederzijdse erkenning bij instellingsbeoordelingen.

Europese doorbraak

De overeenkomst met Duitsland sluit aan bij derecente  doorbraak in de afspraken in Europa en de EHEA in Yerevan om op basis van één beoordeling accreditatie van joint programmes te kunnen krijgen. Minister Bussemaker zei daar onderweg terug vanuit de EHEA-top in Yerevan tegen ScienceGuide al dit over: “Zo kun je als student zonder dubbel collegegeld en met veel minder bureaucratie een gezamenlijk programma doen van meerdere instellingen uit verschillende landen. Zoiets stimuleert natuurlijk het initiatief van studenten om in hun studie vaker en met minder gedoe internationaal kennis en vaardigheden op te doen.”

“Er was lange tijd sprake van allerlei formele hobbels, ook met de erkenning en kwaliteitsborging hiervan. Plus die dubbele kosten voor de student die in elk van de landen waar zo’n Joint Programme aangeboden werd moest gaan betalen. Dat is nu opgelost. Universiteiten en hogescholen kunnen daarmee ook aan de slag met hun internationale collega’s. Ze kunnen niet meer moeilijk doen hierover en wegkijken.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK