Een stem in de wetenschap

Nieuws | de redactie
24 augustus 2015 | De Wetenschapsagenda wil de maatschappij betrekken bij het onderzoek dat in HBO, WO en kennisinstituten wordt gedaan. Uit cijfers van het Rathenau Instituut blijkt dat veel burgers daar ook behoefte aan hebben. Toch kan de Wetenschapsagenda nog wel wat zichtbaarheid gebruiken.

Het vertrouwen in de wetenschap is nog altijd onverminderd groot. De gemiddelde waardering ligt iets hoger dan een zeven (7,04), een hele lichte daling ten opzichte van 2012 toen het Rathenau Instituut een vergelijkbare enquete uitvoerde. Daarmee scoort de wetenschap nog altijd hoger dan andere instituten als de rechtspraak, vakbonden en kranten en televisie. Met name grote ondernemingen en de regering scoren kunnen op weinig maatschappelijk vertrouwen rekenen.

RathenauVertrouwenWetenschap

Hoewel het vertrouwen groot is, zouden veel burgers graag meer kunnen meepraten over waar het onderzoek zich op zou moeten richten. Zo zegt 42% van de ondervraagden dat de burger de kans moet krijgen om mee te denken over waar wetenschap over zou moeten gaan. Met name bij hoger opgeleiden is die wens groot.

Met het opzetten van de Wetenschapsagenda heeft OCW duidelijk de ambitie uitgesproken om ook de burger actief mee te nemen in dit proces van prioriteitsvorming in de wetenschap. Alle inspanningen ten spijt lijkt die ambitie nog niet geheel te slagen. 20% van de ondervraagden gaf aan wel eens te hebben gehoord van de Wetenschapsagenda, terwijl 2,6% van de ondervraagden aangaf echt te weten wat de Wetenschapsagenda is. 77% had geen idee.

Het Rathenau Instituut heeft tevens gevraagd, welke onderwerpen hoog op de wetenschappelijke agenda zou moeten staan. “De prioriteiten voor wetenschap liggen redelijk gespreid over uiteenlopende onderwerpen. Onderzoek naar onze gezondheid wordt het meest belangrijk gevonden maar onderwerpen uit de natuur en techniek vindt men even belangrijk als die uit het domein sociaal/humaniora.”

De cijfers van het Rathenau zijn een voorpublicatie van een groter onderzoek naar het vertrouwen in de wetenschap. “Later in het jaar publiceert het Rathenau Instituut een uitgebreid rapport met meer feiten, cijfers en conclusies. Dat rapport zal ook een internationale vergelijking bevatten en een vergelijking met de enquête die het instituut in 2012 hield.”

De cijfers uit de voorpublicatie ziet u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK