Innovatie bij revalidatie onderzocht

Nieuws | de redactie
10 augustus 2015 | Door de snelle innovatie van allerlei paramedische producten is er in de revalidatie sector en de zorg “grote vraag naar expertise op het vlak van brede, interdisciplinaire toepassing,” stelt men vast bij de HAN. Daarom komt er een ‘associate lector’ e-Health bij, ingezet samen met de beroepspraktijk.

Het inrichten van zorg dichtbij de persoon, afgestemd op het individu in de eigen leefomgeving vormt de kern van de maatschappelijk noodzakelijke herinrichting van de zorg. De toepassing van e-Health is een middel dat daar wezenlijk aan kan bijdragen. Daartoe gaat dr. Lilian Beijer, onderzoeker Revalidatie, Spraak- en taaltechnologie en e-Health bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen, bij de HAN aan de slag als nieuwe associate lector.

Zo gezond mogelijk blijven

Haar nieuwe taak maakt deel uit van de programmalijn Zorgtechnologie van het Lectoraat Innovatie in de Care. Het nieuwe associate lectoraat richt zich in eerste instantie op chronische – revaliderende – patiënten en op de opleidingen van het Instituut Paramedische Studies (IPS) van de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij (FGGM). Gezien de focus op e-health voor revalidatiepatiënten is er ook een nauwe relatie met het Centre of Expertise Sneller Herstel.

Het Associate Lectoraat e-Health krijgt een interdisciplinair karakter en richt zich daarbij op: Zorginhoud revalidatiegeneeskunde, (e-Health)-Technologie, Mens-Computer Interactie, Communicatie en beïnvloeding van aan gezondheid gerelateerd gedrag. Van daaruit zijn de primaire onderzoeksvragen: welke factoren binnen de kennisdomeinen bepalen een goede toepassing van e-Health producten? Welke randvoorwaarden zijn nodig in de zorgomgeving om implementatie te realiseren? Welke processtappen zijn onderdeel van de valorisatie van nieuwe producten in dit zorgdomein?

Het praktijkgericht onderzoekswerk gaat daarbij ondersteuning bieden bij thema’s als het zo goed mogelijk inpassen van ziekte of beperking in het dagelijks leven in de eigen leefomgeving, vooral bij chronisch zieken en ‘zelfmanagement’ in het streven zo gezond mogelijk te blijven. Ook diagnostiek en therapie op afstand, het digitaal opslaan van patiëntgerelateerde data en het transparanter maken van zorg komen in dat verband aan de orde.

Toepassing en valorisatie

Daarbij onderscheidt het associate lectoraat zich door focus op de laatste fase van ontwikkeling van e-Health: de toepassing en valorisatie. Als kennisinstelling werkt de hogeschool mee aan de vereiste nieuwe ontwikkelingen in de zorg en aan het toerusten van het werkveld daarvoor. De innovaties op het gebied van e-Health worden samen met de Sint Maartenskliniek in de paramedische revalidatiezorg ontwikkeld en in praktijk gebracht.

De uitkomsten van onderzoek worden bij voorkeur ingezet voor de vertaling van ontwikkelde producten over grenzen van disciplines heen. In de HAN-opleidingen in het werkveld van de sociale, paramedische en verpleegkundige studies, maar ook in de technische studies wordt expliciet aandacht besteed aan het belang en de ontwikkeling van multi- en interdisciplinaire kennis over e-Health.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK