Toekomstfonds gaat leveren

Nieuws | de redactie
21 augustus 2015 | Het door D66 in 2014 afgedwongen Toekomstfonds gaat in september een krediet beschikbaar stellen voor hoogwaardige onderzoeksinstellingen. €40 miljoen komt er beschikbaar voor leningen die minimaal €1 miljoen en maximaal €15 miljoen per aanvraag mogen bedragen.

In najaar 2014 is naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer het Toekomstfonds opgericht. De totstandkoming ging niet zonder horten of stoten. Met name bij werkgevers en de kennissector was er de nodige scepsis over het fonds en in de Tweede Kamer vlogen Rutte en Pechtold elkaar in de haren over hoe het Toekomstfonds vorm moest krijgen.

Nu een jaar later wordt langzaam duidelijk hoe het fonds er in de praktijk uit gaat zien. Onderdeel ervan is het Toekomstfondskrediet. Dit krediet investeert in hoogwaardige faciliteiten voor onderzoek, die van belang zijn voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten en het draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor onderzoekers en innovatieve bedrijven. 

Renteloze lening

Het onderzoeksdeel van het Toekomstfonds bestaat uit verschillende onderdelen, voor de investeringen in nieuwe en bestaande onderzoeksfaciliteiten is € 40 miljoen in de vorm van een krediet beschikbaar. Het Toekomstfondskrediet werkt met renteloze leningen, die terugbetaald moeten worden. Omdat het Toekomstfondskrediet in onderzoek investeert dat relatief ver van de markt staat, is er een lange termijn nodig om terugbetaling mogelijk te maken.

Het Toekomstfondskrediet investeert in hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten, een randvoorwaarde voor succesvol onderzoek en innovatie. Veel onderzoeksfaciliteiten die gericht zijn op toepassingsgericht ( inclusief praktijkgericht) onderzoek kunnen niet of onvoldoende uit private bronnen gefinancierd worden omdat het gaat om kostbare en veelal complexe investeringen waarvan de (maatschappelijke) baten mogelijk niet volledig bij de investeerders neerslaan.

Het Toekomstfondskrediet is niet bestemd voor onderzoek dat door marktpartijen al met voldoende diepgang wordt gedaan of kan worden gedaan. De overheid investeert in onderzoeksfaciliteiten vanwege de bijdrage van deze R&D aan maatschappelijke uitdagingen.

Randvoorwaarde voor onderzoek

Het onderzoek richt zich op het versterken van het verdienvermogen van Nederland met een middellange en lange termijnhorizon. Beschikbaarheid van hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten is een randvoorwaarde voor succesvol onderzoek en vormt zo een stimulans voor innovatie en bedrijvigheid.

Goede faciliteiten voor onderzoek zijn volgens het kabinet van belang voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten en dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor onderzoekers en innovatieve bedrijven. Daarnaast zijn faciliteiten nodig voor het opbouwen en in standhouden van de kennisbasis op terreinen die de overheid van belang vindt voor haar beleid (bijvoorbeeld overheidstaken op het gebied van water- en voedselveiligheid).

Het Toekomstfondskrediet is bedoeld voor hoogwaardige onderzoekfaciliteiten van onderzoeksinstellingen. Dit zijn toegepaste onderzoeksinstellingen (TO2), universiteiten, hogescholen en private onderzoeksinstellingen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK