Van Witte Huis naar Gashouder

Nieuws | de redactie
6 augustus 2015 | Wat Obama al een paar jaar doet met zijn White House Science Fair en DemoDay waarom doen wij dat niet? Die vraag een tijd geleden van ScienceGuide aan beleidsmakers en bètatech-aanjagers krijgt nu antwoord: 23 september is het zo ver. Zorg dat u er ook bij bent bij ScienceMakers in de Gashouder in Amsterdam.

De initiatiefnemers van onderwijs, beleid en bedrijfsleven vanuit het Techniekpact zeggen het zelf zo: “De kracht van ons land ligt bij innovatie. Of nu gekeken wordt naar het watermanagement dat wereldfaam geniet of architectonische hoogstanden die wereldwijd worden ingezet. Aan de basis van deze successen staat goed onderwijs. Aandacht voor wetenschap en technologie daarbij is onmisbaar.

De successen van talenten op het gebied van wetenschap en technologie en makeronderwijs bij kinderen krijgen nog te weinig aandacht en het podium dat het verdient. Een goed voorbeeld van een evenement wat die aandacht al biedt, is de Science Fair en de Maker Fair die elk jaar plaatsvindt in de tuinen van het Witte Huis.

Er gebeurt al zoveel moois en het belang voor onze economie is zo groot. Het is tijd om het een podium te geven. Om dit te bewerkstelligen zal naar Amerikaans voorbeeld de jaarlijks terugkerende Science Makers Awards georganiseerd worden door een nauwe samenwerking tussen het onderwijsveld, de politiek en het bedrijfsleven.”

Inspiratie en boegbeelden

De invalshoek is de nieuwsgierigheid van jonge mensen. “Met wetenschap en technologie en makeronderwijs wordt nieuwsgierigheid aangewakkerd, vindingrijkheid bevorderd en krijgt eigen creativiteit de ruimte. Daarmee worden vaardigheden bij leerlingen ontwikkeld waarmee ze elke uitdaging aan kunnen in de wereld van morgen.”

En van daar uit maken “onderwijsorganisaties, de politiek en bedrijfsleven ich sterk voor de promotie van wetenschappelijke en technologische vaardigheden in het onderwijs. De doelen van alle betrokken partijen zijn verenigd in het landelijke Techniekpact. Door ondertekening van het Techniekpact hebben alle partijen zich gecommitteerd aan de doelstelling om wetenschap en techniek in te bedden in het onderwijssysteem voor 2020.”

Enthousiasme en inspiratie verdienen daarbij alle ruimte. “Dat kan door middel van een inspirerend boegbeeld zoals André Kuipers, uiteraard een inspirerende leraar, maar ook door het zien van een leeftijdsgenootje die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd op het gebied van wetenschap en technologie of makeronderwijs.”

Podium voor parels

De bijeenkomst op 23 september zal daarom “naast de waardering voor de gehuldigden ook een podium gaan bieden voor meer nationale zichtbaarheid en waardering voor de vele prachtige initiatieven die er in het land zijn voor alle kinderen en de vele mogelijkheden die technologie, wetenschap en maken bieden in het onderwijs.”

De lezers van ScienceGuide en zeker ook de pareltjes onder hun innovatieve activiteiten zijn daarom zeer welkom. U kunt zich hier vast aanmelden voor meer informatie en deelname.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK