Vluchtelingstudenten beter begeleid

Nieuws | de redactie
25 augustus 2015 | Hogeschool Leiden en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF gaan nauwer samenwerken. De hogeschool wil het studiesucces en de doorstroom naar de arbeidsmarkt van vluchtelingenstudenten verbeteren.

Om deze samenwerking te bezegelen hebben Agnita Mur (CvB Hogeschool Leiden) en Mardjan Seighali (directeur UAF) een overeenkomst getekend. Beide organisaties willen de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en het studierendement voor studenten met een vluchtelingenachtergrond verbeteren. Met het doel een soepele doorstroom naar de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Momenteel studeren vier studenten met een vluchtelingenstatus, afkomstig uit verschillende landen, aan Hogeschool Leiden.

Beter toekomstperspectief

Het UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij het realiseren van hun studieplannen en bij het verwerven van een plaats op de arbeidsmarkt die aansluit bij hun opleiding en talenten. Voor vluchteling-studenten betekent een studie in het hoger onderwijs een beter toekomstperspectief binnen de maatschappij en een grotere kans op een baan. Om die reden is hun motivatie om een hbo-diploma te behalen dan ook heel groot. Toch biedt het studierendement nog voldoende ruimte voor verbetering. Aanleiding genoeg voor de twee organisaties om op 24 augustus hun samenwerking te bekrachtigen door middel van een convenant.

Steentje bijdragen

“Een dergelijke samenwerking is, in een tijd waarin de vluchtelingenstroom alleen maar toeneemt, van groot belang”, stelt Agnita Mur. “Wij willen graag ons steentje bijdragen aan het bieden van mogelijkheden voor deze groep. Met deze ondertekening geven wij als hogeschool ook invulling aan onze maatschappelijke opdracht. Ongeacht je afkomst moet het mogelijk zijn om te werken aan het ontwikkelen van je talent en jouw toekomst. Wij staan als Hogeschool Leiden ook voor diversiteit en wereldburgerschap.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK