Bussemaker steunt pabo-aanpak

Nieuws | de redactie
18 september 2015 | OCW gaat geen maatregelen te nemen om de sterk teruglopende studentenaantallen op de pabo’s te keren. Volgens Bussemaker is dit het gevolg van een brede wens van de Kamer en de pabo’s zelf om strengere eisen te stellen aan instromende studenten. "Het is conform de verwachting dat de instroom op de pabo terugloopt."

In reactie op berichtgeving over het sterk teruglopende studentenaantallen op de pabo’s heeft Roelof Bisschop van de SGP Kamervragen gesteld aan de minister Bussemaker. Aanleiding hiervoor is de toelatingstoets op de pabo die beginnende studenten moeten afleggen die niet de juiste vooropleiding hebben gevolgd. De Vereniging Hogescholen stelde daarbij een foutief beeld was geschetst en dat het imago van de pabo’s hierdoor geschaad wordt.

Vertrouwen in toelatingstoets

De SGP vraagt zich af of de kwaliteit van de instroom daadwerkelijk zal verbeteren door deze maatregel. De minister daarentegen heeft het volste vertrouwen in deze toelatingstoetsen. “De bijzondere nadere vooropleidingseisen voor de pabo zijn met brede steun van de pabo’s en uw Kamer ingevoerd naar aanleiding van het advies ‘Een goede basis’ van de commissie Meijerink. In dit advies werd geconstateerd dat de pabo’s hinder ondervonden van het grote verschil in kennisbeheersing van instromende studenten.”

“Het moeten wegwerken van de kennishiaten ging ten koste van het pabo curriculum en stond een succesvolle  begeleiding naar een diploma om goed voorbereid als leraar aan de slag te gaan in de weg. Een uniformer kennisniveau van de startende student bevordert de kwaliteit van de opleiding en daarmee ook die van de startende leerkracht. Voor studenten die niet met een diploma kunnen aantonen te voldoen aan de nieuwe toelatingseisen zijn de toelatingstoetsen verplicht.”

Beetje laat?

Op de vraag of studenten niet erg laat horen of ze toegelaten worden tot de opleiding zegt de minister. “Het zijn de hogescholen, verenigd binnen de Vereniging Hogescholen, die zorgdragen voor de toetsen en de procedures daaromheen. Ik ben van het proces op de hoogte gehouden. Tussen april en juli zijn er drie toetsperiodes geweest. Half augustus is een laatste toetsmogelijkheid geboden, in principe voor herkansers. De resultaten van deze laatste toetsronde waren na ongeveer een week bekend. Dit was vrij kort op de start van het huidige studiejaar. Ik acht dit acceptabel, omdat hier duidelijk over is gecommuniceerd en omdat er keuze was voor eerdere toetsmomenten . Het alternatief zou zijn deze laatste herkansingsperiode niet aan te bieden.” 

Ook wil Bisschop weten of de pabo’s financieel gecompenseerd worden voor de teruglopende studentenaantallen. De minister geeft aan hierover in gesprek te zijn met de Vereniging Hogescholen.  “De Vereniging Hogescholen heeft in haar agenda ‘Opleiden voor de toekomst’ aangegeven afspraken te willen maken over een tijdelijke herverdeling van de bekostiging om de pabo’s te compenseren voor een verminderde instroom – die onder meer toegeschreven kan worden aan de nieuwe toelatingseisen. Op dit moment ben ik met hen in gesprek over de verschillende mogelijkheden die hiervoor zijn. Ik sta daar dus voor open.”

“Overigens ben ik van mening dat een verminderde instroom niet meteen hoeft te betekenen dat het aantal afgestudeerden van een pabo in zijn totaal fors terugloopt. Zo is het de verwachting dat mede door de strengere toelatingseisen het hoge percentage uitval uit de pabo met name gedurende het eerste jaar – in 2013 was dit 41% – flink zal teruglopen. Wij zullen dit monitoren.”

OCW grijpt niet in

De minister voegt hier aan toe, dat ze niet voornemens is maatregelen te nemen om het teruglopende studentenaantal op de pabos’s een halt toe te roepen. “Op dit moment overweeg ik geen maatregelen. Het is conform de verwachting dat de instroom op de pabo terugloopt.”

“Definitieve cijfers – op basis van de 1 oktobertelling – zijn niet eerder dan begin 2016 beschikbaar. Eerder heb ik uw Kamer toegezegd u deze cijfers te doen toekomen. Uiteraard houd ik de ontwikkelingen ook de komende tijd, samen met de pabo’s, goed in de gaten.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK