Discrimineren strafbaar in heel HO

Nieuws | de redactie
11 september 2015 | Niet door OCW bekostigde instellingen kunnen in de toekomst toch hun accreditatie verliezen als zij zich schuldig maken aan discriminerende uitspraken. Dit heeft het kabinet bekend gemaakt naar aanleiding van uitlatingen van de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam.

Onlangs gaf minister Bussemaker in de Kamer aan, dat zij de accreditatie niet kan doen intrekken van de Islamitische Universiteit Rotterdam. De minister kon dit niet omdat de NVAO alleen de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en bij de formele criteria voor haar oordelen is ‘maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef’ geen onderdeel. “Ik wil en kan de NVAO niet vragen om het wettelijk mogelijk te maken om de accreditatie van de IUR en soortgelijke onderwijsinstellingen in te trekken.”

Buiten het domein

Kort na dit Kamerdebat heeft de NVAO een opleiding aan de IUR alsnog als voldoende beoordeeld en hield zich expliciet afzijdig van kwetsende uitspraken. De NVAO formuleerde dat als volgt. “Een oordeel over de grenzen aan de vrijheid van meningsuiting en godsdienst ligt buiten het domein van de NVAO.”

De ministerraad heeft nu ingestemd met een wetsvoorstel waarmee ook niet bekostigde instellingen hun accreditatie kunnen verliezen, wanneer men onvoldoende het maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef bevordert.  Met de wet die dit regelt kunnen ook instellingen worden aangepakt waar vertegenwoordigers zich schuldig maken aan discriminerende uitspraken. Nu geldt die sanctiemogelijkheid alleen voor instellingen die door de overheid worden bekostigd.

Bescherming van titels en graden

Als een niet-bekostigde instelling de wet overtreedt kan dat dan nu straks hun opleidingen hun accreditatie kosten. Verlies daarvan betekent dat studenten aan de betreffende opleiding geen door OCW erkende graad kunnen krijgen. Aanleiding voor de wetswijziging vormen onder andere de beledigende uitspraken van de rector van de Islamitische Universiteit Rotterdam (IUR) over homo’s. Ook uitte hij zich agressief en beledigend in het kader van de verkiezingsstrijd in Turkije. De minister kon daartegen geen effectieve stappen ondernemen, omdat de IUR geen bekostigde instelling is.

In de wet wordt tevens geregeld dat de namen universiteit en hogeschool en de titels bachelor en master worden beschermd. Hiermee wordt een einde gemaakt aan de praktijk dat onderwijsinstellingen zich ongestraft kunnen voordoen als erkende instellingen en zich ten onrechte tooien met de naam hogeschool of universiteit. Zij riskeren een boete van maximaal € 810.000 of 10% van hun omzet. Personen die valselijk de titel bachelor of master voeren zijn voortaan ook strafbaar, zoals dat nu al geldt voor ‘oude’ titels als drs. De maximale straf die hierop staat is € 4.050.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK