Hardop twijfel over goedkoper OV

Nieuws | de redactie
15 september 2015 | De taskforce Beter Benutten heeft er geen vertrouwen in dat een contract kan komen met de NS dat goedkoper uitvalt dan de bijna €1 miljard die OCW nu jaarlijks kwijt is. De vele losse pilots die worden uitgevoerd om studenten uit de spits te weren, hebben nauwelijks substantiële impact.

In deze Prinsjesdagmaand wil de Voorzitter van de Taskforce Beter Benutten, oud-VVD-wethouder Jeannette Baljeu, de eerste resultaten verzamelen van de pilots die in het land worden uitgeprobeerd. Dit in aanloop van het eindverslag van haar werkzaamheden, dat in december gereed moet zijn. De resultaten daarvan moeten de inzet zijn van OCW om het huidige OV-contract met €200 miljoen te verlagen.

Doelstelling is dat in 2025 het OV-contract aan OCW nog maar €750 mln per jaar zou kosten in plaats van jaarlijks bijna een miljard in de komende paar jaar. Dat is een belangrijke voorwaarde voor de minister om haar claim, dat zij met de afschaffing van de basisbeurs €1 miljard vrijspeelt voor kwaliteit van HBO en WO, ook feitelijk te onderbouwen en waar te maken.

Online thuis MBO doen

Dit is voor Bussemaker van groot belang, gelet op de beloofde impact van de hervormingen van het kabinet Rutte II. Recent ging zij nog langs in Zwolle voor een bijeenkomst over een pilot met afstand-onderwijs in het MBO. Het Deltion college gaf een presentatie waarbij de minister in een live-verbinding sprak met studenten over hun ervaringen met het volgens van online lessen thuis. De minister noemde deze pilot een aanvulling op contacturen en was duidelijk enthousiast.

Nu wordt een begin gemaakt met het eindverslag. De onderhandelingen voor een nieuw contract tussen OCW en de vervoerders beginnen dan in het voorjaar van 2016. ScienceGuide verneemt, dat binnen de taskforce men zich indringend afvraagt hoe al de losse pilots in verschillende plaatsen en individuele instellingen ooit kunnen leiden tot een generiek en structureel contract dat minder kostbaar zou zijn. “Eigenlijk heeft niemand er vertrouwen in maar we doen gezellig ons best om de pilots te bespreken,” zo klinkt het achter de hand.

Zonder de koepels gaat prima

In het vakblad van de OV-sector noteert men inmiddels dat de inspanningen van overheden en ov-bedrijven “daarom nu vooral gericht zijn op het belonen van studenten die op andere tijden reizen en het propageren van de fiets.” Het overtuigen van HBO en WO dat zij hun roostering moeten aanpassen aan de wensen van de NS en kostenreducties voor OCW blijkt het trekken aan een dood paard.

“De aanpak is gericht op verschillende lijnen en niet alleen op anders roosteren, zoals veel onderwijsinstellingen in het begin dachten. De aanpak verschilt per regio omdat de bereikbaarheidsvraagstukken per regio verschillen. Het gaat dus echt om maatwerk,” bezweert Baljeu in een reactie.

VSNU en Vereniging Hogescholen weigeren mee te doen in haar Taskforce, hoewel OCW daar zeer aan hechtte vanwege de noodzaak tot commitment van instellingen om hen binnen de tent te houden. Maar Baljeu zit daar niet mee, zij kan prima zonder de koepels, denkt zij. “Het gaat nu vooral om afspraken met individuele instellingen. De koepels hadden gelijk dat zij daarin geen rol hebben.”

De VSNU betwijfelt zelfs openlijk of het geld kan komen uit het spitsmijdend gedrag van studenten. “Universiteiten zijn hier niet op tegen – mits het niet ten koste gaat van de onderwijskwaliteit – maar hebben grote twijfels bij de haalbaarheid van deze geraamde opbrengsten. Zelfs als de volledige opbrengst van € 200 miljoen uit de OV-studentenkaart gehaald wordt, dan komt er de eerste 15 jaar geen 20% aan extra middelen bij in het hoger onderwijs.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK