Het MKB echt begrijpen

Nieuws | de redactie
21 september 2015 | Hoe steekt het midden- en kleinbedrijf precies in elkaar? Dat is de vraag die de conferentie Understanding Small Enterprises (USE) onderzoekt. Na edities in Denemarken en Nieuw-Zeeland is nu de Hanzehogeschool gastheer. “Het is een mooie kans om ook de internationalisering hierheen te halen.”

Hugo Velthuijsen is als lector New Business en ICT van de Hanzehogeschool één van de initiatiefnemers van het naar Nederland halen van de conferentie. “Je ziet dat het MKB een minder natuurlijke connectie met onderzoek heeft, ook omdat in een kleine organisatie het vaak aan geld en tijd ontbreekt om dit te gaan doen.”

Internationale omgeving

Het gaat niettemin – zeker in Noord-Nederland – om een grote hoeveelheid werk dat geconcentreerd is in de kleinere bedrijvigheid en begrip daarvan is daarom van belang. USE is in eerste instantie een conferentie gericht op de wetenschap. “We hebben voor een wetenschappelijke benadering gekozen en niet direct onze focus op het bedrijfsleven gelegd. We zien dat dat qua gehoor toch twee onverenigbare groepen zijn.”

Uiteindelijk moet de gedeelde kennis daar natuurlijk wel naar toe gaan, ziet Velthuijsen. “Waar het nu om gaat is exposure, laten zien wat we doen. Bovendien is het voor Groningen een kans voor internationalisering at home, zoals ze dat noemen. Er komen straks wetenschappers uit vijfendertig verschillende landen hierheen. Het is een hele mooie kans voor studenten, docenten en onderzoekers hier om eens in zo’n internationale omgeving rond te lopen en ervaren hoe dat is.”

Velthuijsen ziet kansen voor het aangaan van nieuwe partnerschappen, maar ook voor het bestendigen van al bestaande relaties. “Er komen ook wetenschappers uit landen waar we al mee samenwerken. Het is goed om elkaar zo nu en dan ook te zien en te kijken hoe je dingen kunt uitdiepen.”

Ook kleine bedrijven doen aan outsourcing

De oorspronkelijke USE conferentie is ontstaan vanuit de Occupational Health & Safety (ARBO) discipline, maar Velthuijsen benadrukt dat het inmiddels een stuk breder is. “We hebben het allemaal wat opgerekt. Er komen inmiddels veel mensen die bijvoorbeeld bij TNO onderzoek doen, maar we benaderen het thema ook juist internationaal.”

Een voorbeeld daarvan is het bezoek van Geert Hofstede. “Dat is echt een grote naam op het gebied van interculturele samenwerking. Je ziet natuurlijk dat grote bedrijven bepaalde taken outsourcen naar het buitenland en daarbij tegen culturele verschillen aanlopen. Veel mensen zijn zich er niet van bewust, maar ook in het MKB vindt outsourcing plaats en juist omdat bedrijven kleiner zijn, gaat het daar vaak beter.”

“In Amerika zie je grote bedrijven die het toch weer zelf gaan doen,” zegt Velthuijsen, “maar omdat het in het MKB kleiner is, is alles vaak informeler georganiseerd en zie je dat die outsourcing daardoor makkelijker gaat.” Toch gebeuren dat soort dingen nog niet vaak, simpelweg omdat kleine bedrijven niet zomaar connecties hebben in het buitenland en geen tijd om die contacten te leggen.

Uitgangspunt voor nieuw onderzoek

“Het is inderdaad vaker op toeval berust. Iemand die iemand is tegengekomen bijvoorbeeld. Het zou mooi onderzoek kunnen zijn om te kijken welk recept werkt hierbij zou kunnen werken.” Omdat er op veel verschillende onderwerpen verschillen zijn tussen grote en kleine bedrijven zal de USE conferentie dan ook erg multidisciplinair zijn, verwacht Velthuijsen. “Het gaat over zaken als HR, governance, coöperatievorming, veiligheid, internationalisering, digitalisering. Dat gaat eigenlijk alle bedrijven aan.”

De USE Conferentie die van 21 tot 23 oktober – de herfstvakantie – zal plaatsvinden vormt voor Velthuijsen daarom een goed uitgangspunt om ook weer nieuwe onderzoeksonderwerpen te ontdekken en de opgedane kennis in het curriculum van de Hanzehogeschool op te nemen. “Al het onderzoek dat wij al doen is direct of indirect hieraan verbonden. Dat staat niet los van elkaar.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK