ICT te weinig in beeld

Nieuws | de redactie
23 september 2015 | “Het grote belang van ICT voor onze economische ontwikkeling staat nog altijd te weinig bij beleidsmakers op het netvlies.” Dat stelt de AWTI in het advies Klaar voor de Toekomst. ICT moet een belangrijke rol in onderwijs en onderzoek krijgen om Nederland innovatief te houden.

In het advies van de AWTI wordt in gegaan wat de impact van de laatste technologische ontwikkeling is op de structuur en het functioneren van de Nederlandse economie. Daaruit blijkt dat ICT “in bijna alle activiteiten van economische productie en interactie een plek heeft.” De invloed is derhalve enorm, maar volgens de AWTI wordt dat belang door beleidsmakers nog onvoldoende onderschreven.

Onzekere toekomst

De AWTI ziet de toepassing van ICT in onderzoek en innovatie leiden tot “een versnelling van onderzoeks- en innovatiedynamiek, maar ook tot meer datagedreven onderzoek en innovatie, in meer of minder open en grensoverschrijdende netwerken.” Om dat aan te kunnen zullen in de infrastructuur van onderzoek en onderwijs maatregelen getroffen moeten worden.

“Belangrijk zijn maatregelen op het gebied van onderwijs en opleiding die beogen burgers toe te rusten met vaardigheden die complementair zijn aan ICT,” schrijft de AWTI in het advies. “Belangrijk zijn ook maatregelen die bedrijven en onderzoeksinstellingen helpen om in te spelen op de kansen die nieuwe ICT-gedreven technologische ontwikkelingen bieden. De technologische ontwikkelingen gaan snel en onze economische toekomst is onzeker.”

Volgens de AWTI is het de ICT die als eerste op orde moet zijn, wil de Nederlandse economie klaar zijn voor de toekomst. Daartoe doet de Adviesraad vier aanbevelingen aan de bewindslieden van het ministerie van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. U leest die aanbevelingen hieronder.  

Aanbeveling 1: Plaats de ontwikkeling van de Nederlandse ICT-capaciteit vanuit een integrale visie veel meer in het hart van het beleid a) Ontwikkel een integrale visie op ICT. b) Verbeter de samenhang tussen ICT-beleid enerzijds en onderzoeksbeleid, innovatiebeleid en onderwijsbeleid anderzijds. c) Zorg ervoor dat de publieke verantwoordelijkheid voor ICT in relatie tot onderzoek, innovatie en onderwijs met prioriteit wordt opgepakt en binnen de rijksoverheid optimaal wordt gecoördineerd.

Aanbeveling 2: Geef meer prioriteit aan de ontwikkeling en exploitatie van ICT binnen het innovatiebeleid a) Zorg dat de topsectoren gezamenlijk de ontwikkeling en exploitatie van ICT oppakken. Bevorder dat ze daarvoor een actieplan ontwikkelen en middelen bijeenbrengen. b) Besteed daarnaast binnen het innovatiebeleid structureel aandacht aan behoeften die te weinig door het topsectorenbeleid worden afgedekt, met name die van dienstenproducenten, kleine innovatieve bedrijven en starters, en snijdt het beleidsinstrumentarium meer op deze behoeften toe.

Aanbeveling 3: Faciliteer en ondersteun de verdere ontwikkeling van datagedreven onderzoek a) Zorg dat de Nederlandse kennisinstellingen kunnen blijven beschikken over een ICTinfrastructuur van topkwaliteit en verschaf SURF de daartoe vereiste middelen. b) Anticipeer op een toename in de behoefte aan ICT-investeringen het kader van de financiering van de Nationale Wetenschapsagenda. c) Verbeter de randvoorwaarden voor transdisciplinair onderzoek en ontwikkeling.

Aanbeveling 4: Richt het onderwijs in op de eisen die een economie stelt waarin ICT een dominante technologie is a) Stimuleer een stevig accent op ICT-kennis en -vaardigheden in de curricula van het hoger onderwijs. b) Neem ICT-kennis en -vaardigheden ook op in de eindtermen van het basis- en voortgezet onderwijs. c) Versterk het accent op ondernemerschapsvaardigheden in het onderwijs. d) Schep de institutionele randvoorwaarden die het combineren of afwisselen van werken en leren gedurende het werkzame leven (leven-lang-leren) gemakkelijker maken.

Het AWTI-advies Klaar voor de Toekomst leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK