Inspectie of liever ACM?

Nieuws | de redactie
18 september 2015 | De VVD acht de inspectie geen adequate “externe en capabele toezichthouder” voor de bewaking van de commerciële activiteiten van publiek bekostigd onderwijs. “Heeft de minister overwogen dit bij een andere toezichthouder te beleggen, zoals wellicht de Autoriteit Consument en Markt (ACM)?”

De rapportage van de inspectie over ‘Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen’ roet bij de grootste regeringspartij tamelijk bitse reacties op. Ook willen de liberalen dat minister Bussemaker scherper en met minder complexe maatregelen opereren gaat op dit punt.

Een grotere rol?

In de bijdrage aan het schriftelijk Kameroverleg over dit onderwerp vragen de liberalen onder meer: “waarom de aanbevelingen van de onderwijsinspectie het meest effectief zijn om te komen tot een gelijk speelveld. Heeft de minister bijvoorbeeld ook de optie overwogen om een externe en capabele toezichthouder aan te stellen?” En waarom stelt Bussemaker niet voor “de uitzonderingspositie onderwijs in de Mededingingswet te schrappen om zo een gelijk speelveld te creëren. Zou dat niet een veel simpelere oplossing zijn dan de huidige voorstellen die de minister voorstelt?”

Met nauwelijks ingehouden hoon noteert de VVD “dat de onderwijsinspectie voor zich zelf een grotere rol ziet weggelegd bij het inspelen op controle beheersmaatregelen.” ‘They would, wouldn’t they?’ lijken de liberalen te denken. Aan minister Bussemaker stellen zij darom puntig de vogende vragen: “Waarom zou de minister deze rol bij de onderwijsinspectie leggen? Heeft de minister overwogen dit bij een andere toezichthouder te beleggen, zoals wellicht de Autoriteit Consument en Markt (ACM)?”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK