Kansen voor duurzaam HO

Nieuws | de redactie
16 september 2015 | Online onderwijsvormen kunnen de duurzaamheid van hoger onderwijs bevorderen. Avans heeft in opdracht van SURF verkent wat hier in het HO te winnen valt. “de ontwikkelingen op het gebied van het online aanbieden van onderwijs hebben in de toekomst invloed op het aantal benodigde m2 voor het onderwijs.”

“De mobiliteit van studenten en werknemers naar en van de onderwijsinstelling lijkt de hoogste impact te hebben op de CO2-afdruk van de onderzochte instellingen,” ziet Avans Hogeschool in de verkenning van de mogelijkheden op het gebied van de reductie van energieverbruik en CO2-uitstoot in het hoger onderwijs.

Grote impact

In het rapport wordt gesteld dat hogescholen een hoger CO2-uitstoot veroorzaakt door mobiliteit dan universiteiten. “Nog maar weinig (hoger) onderwijsinstellingen hebben, (volgens hetzelfde protocol) onderzoek laten uitvoeren naar hun CO2-voetafdruk, dus deze constateringen moeten met de nodige voorzichtigheid worden betracht.” Onderzoek uit Groot-Brittannië laat echter zien dat mobiliteit een grote impact op de CO2-uitstoot heeft.

Volgens SURF bieden die cijfers ruimte om in het hoger onderwijs te bespreken welke mogelijkheden er zijn voor het op afstand aanbieden van onderwijs en digitaal toetsen. De meningen daarover op universiteiten en hogescholen lijken echter verdeeld.

“Over de implementatie van online onderwijs komen in deze verkenning tegengestelde meningen naar voren. De perceptie dat online aanbieden van onderwijs leidt tot kwaliteitsverlies en rendementsverlaging staat tegenover de overtuiging, dat het leidt tot kwaliteitstoename door mogelijkheden om het onderwijs flexibel en geïndividualiseerd aan te bieden in een digitale leeromgeving, die aan bepaalde voorwaarden voldoet.”

ICT als enabler

Naast verduurzaming op het gebied van mobiliteit, wordt in het rapport ook gekeken naar andere vormen waarin ICT als ‘enabler’ kan dienen. Digitalisering en duurzaam printen, simulatie van experimenten in laboratoria zijn enkele genoemde voorbeelden. Aan het slot van het rapport komen de onderzoekers van Avans met enkele aanbevelingen voor zowel de onderwijsinstellingen als voor SURF.

Zo zouden alle instellingen hun CO2-voetafdruk extern kunnen laten vaststellen om te zien waar verbetermogelijkheden liggen en kan gekeken worden hoe het woon-werkverkeer van medewerkers verminderd kan worden door thuiswerken beter te faciliteren. SURF zou het initiatief kunnen nemen om “samenwerking met de onderwijsinstellingen en de overheid te komen tot een betere definiëring van een ‘contactuur’, waarbij recht wordt gedaan aan de mogelijkheden op het gebied van online onderwijs.”

Het hele rapport leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK