Ook lectoraten in het MBO

Nieuws | de redactie
14 september 2015 | Minister Bussemaker wil het succes van lectoraten in het HBO nu ook introduceren in het MBO. Deze moeten dan net als in het HBO een brug slaan tussen onderzoek en praktijk om zo bij te dragen aan de onderwijskwaliteit. Ook komen er gemeenschappelijke MBO-HBO programma’s voor betere doorstroom.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Bussemaker dat het MBO sneller in staat moet zijn om zich aan te passen aan de veranderende vraag naar kennis en vaardigheden. “De dynamiek op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. Banen zullen in een steeds sneller tempo verdwijnen, opkomen en veranderen. Per saldo kunnen deze ontwikkelingen zorgen voor meer banen. Maar er staan ook werknemers en banen onder druk, daarbij wordt voorzien dat vooral banen in het middensegment van de arbeidsmarkt relatief kwetsbaar zijn.”

Bijdragen aan onderwijskwaliteit

Om de verbinding met de praktijk te vergroten wil de minister lectoraten introduceren in het MBO. “Een manier waarop de profilering mogelijk verder gebracht kan worden is de ontwikkeling van lectoraten in het MBO. De ervaring in het HBO is dat een lector een brug kan slaan tussen onderzoek en praktijk, focus aan kan brengen in de keuzes van instellingen en direct kan bijdragen aan de onderwijskwaliteit. In het mbo kennen we een dergelijke functie niet en daar wil ik verandering in brengen.”

De minister houdt echter nog wel een slag om de arm ze wil vooralsnog verkennen wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van lectoraten. “Ik wil graag verkennen of een praktijkgericht lectoraat een brug kan slaan tussen de veranderende beroepspraktijk en het onderwijs. Ook kan een praktijkgericht lectoraat zorgen voor een betere aansluiting van het MBO-onderwijs bij regionale hbo-instellingen en innovatieve bedrijven. Indien dit meerwaarde heeft, zal ik praktijkgerichte lectoraten, die tot stand komen binnen publiek-private samenwerkingsverbanden, ondersteunen met het Regionaal investeringsfonds mbo.”

Ook de wil de minister de doorstroom voor MBO-studenten naar het HBO vereenvoudigen. “Ik zal onder meer MBO-instellingen en hogescholen ruimte bieden om te experimenteren met gemeenschappelijke programma’s MBO-HBO die voor een doorlopende leerlijn tussen verwante opleidingen op deze twee niveaus kunnen zorgen. Dergelijke programma’s kunnen de overstap naar het hbo voor mbo-studenten gemakkelijker maken. Bovendien kunnen studenten binnenkort kiezen voor keuzedelen die gericht zijn op de doorstroom naar het HBO.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK