Tachtig ordners als urban myth

Nieuws | de redactie
3 september 2015 | In de Tweede Kamer gaf prof. Van Lieshout (WRR) rake observaties over de kwaliteit en borging van HBO en WO. Mooiste was die over het verhaal over de papiergekte waarin opleidingsaccreditaties zouden zijn afgegleden. Is dat waar van die 80 ordners voor dat ene visitatiepanel?

Van Lieshout gaf dit stukje legendevorming een fijne feitencheck. Hij beaamde tegen de Kamerleden in de hoorzitting over het accreditatiestelsel 3.0 dat het verhaal een gouden oude is, dat zij vast ook al vaak vanuit de koepels en instellingen hebben gehoord. Maar hoe zat het nu echt?

Inderdaad was bij een visitatiebezoek bij de Universiteit Utrecht het eenmaal voorgekomen, dat voor het visiterende panel een pakket van 80 ordners informatie en data klaar lag. En dat was maar goed ook. Het panel kwam immers voor een deel van de groepsgewijze visitatie en accreditatie van kleine letteren. Daarvoor zou men in Utrecht 18 verscheidene opleidingen bezoeken en beoordelen, omdat aan deze grote universiteit een grote diversiteit aan talen en culturen een eigen leerstoel en opleidingstraject kent.

Linguistische rijkdom

Het panel bestond dus uit een groep deskundigen en peers van de verschillende richtingen en taalgebieden wereldwijd, die allemaal een stuk van de linguistische rijkdom van de UU zouden bezien en daar verdiepend over rapporteren voor het geheel. Kortom, je zou kunnen zeggen dat er vier ordners per opleiding klaar lagen. Aangezien ook een kleine opleiding een OER, centrale data en afspraken over kwaliteitsbewaking en –borging en relevante stukken van het afstuderen en dergelijke van de studenten moet presenteren is een viertal van die mappen een alleszins redelijk infopakket.

Van Lieshout wees erop dat juist zo’n gebundelde, groepsgewijze visitatie en accreditatie leidt tot minder bureaucratie en lastendruk, aangezien de centrale documentatie en afspraken over borging en systematiek in een keer bezien en beoordeeld kunnen worden. De 80 ordners zijn dan ook vooral een signaal van hoe je slimmer, slanker en coherenter de kwaliteit van opleidingen kunt borgen. Als symbool van doorgeschoten gekte van bibliomane, detailzuchtige en dicterende bureaucraten van OCW, de NVAO, de inspectie of dergelijke boemannen zijn zij een urban myth, zo bleek uit de illustratie van de WWR-schrijver van het veelgeprezen rapport over het onderwijs.

?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK