UAF wil nationaal actieplan

Nieuws | de redactie
18 september 2015 | Het UAF pleit voor een nationaal actieplan voor vluchtelingen als student. Dit zou kunnen aansluiten op het programma ‘Make it in The Netherlands’ van OCW om studeren in Nederland aantrekkelijk te maken voor buitenlandse studenten en deze groep ook aan Nederland te binden.

Tweederde van de vluchtelingen die nu asiel hebben aangevraagd in Nederland is hoger of op middelbaar niveau opgeleid, zo meldt het UAF op basis van gegevens van het COA. “Zij willen graag in Nederland aan de slag met hun diploma’s of hun studie weer oppakken die zij noodgedwongen hebben moeten staken in het land van herkomst. Belangrijk is om snel zicht te krijgen op de talenten die deze groep met zich meebrengt.”

Snel een taaltraject

Het is volgens het UAF belangrijk, dat vluchtelingen snel op het juiste taaltraject terecht komen en dat reiskosten worden vergoed. Verder ziet men graag “dat onderwijsinstellingen vluchtelingstudenten extra begeleiding en ondersteuning bieden om taalachterstanden, deficiënties in vakkenpakketten en gebrek aan noodzakelijke studievaardigheden weg te werken. Dit zouden bij voorkeur individuele maatwerktrajecten moeten zijn die specifiek voorbereiden op de gewenste studie.”

Tegen deze achtergrond bepleit het UAF een landelijke regeling om studeren met behoud van uitkering mogelijk te maken, zodat bijvoorbeeld artsen en ingenieurs op hun eigen niveau aan de slag kunnen in Nederland.

Leiden en Rotterdam

Een voorbeeld van gerichte en creatieve actie biedt de Hogeschool Leiden. Deze is nauw gaan samenwerken met UAF om het studiesucces en de doorstroom naar de arbeidsmarkt van vluchtelingenstudenten te verbeteren. Agnita Mur (CvB Hogeschool Leiden) en Mardjan Seighali (directeur UAF) tekenden hier recent een overeenkomst voor. Beide organisaties willen de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en het studierendement voor studenten met een vluchtelingenachtergrond verbeteren. Met het doel een soepele doorstroom naar de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Momenteel studeren vier studenten met een vluchtelingenstatus, afkomstig uit verschillende landen, aan Hogeschool Leiden.

Een collega-hogeschool die ook actief is geworden is die van Rotterdam. “De meeste suggesties komen neer op het inzetten van onze kracht: het geven van onderwijs. Dit zou taalonderwijs kunnen zijn, maar ook andere specifieke vakken tot hele – gratis – programma’s. De meeste collega’s vinden dat de Hogeschool Rotterdam niet alleen moet opereren, maar de samenwerking moet aangaan met andere Rotterdamse partijen, zoals ROC’s,” zegt collegevoorzitter Bormans.

De afspraken die OCW en instellingen hebben gemaakt worden op dit moment uitgewerkt en zouden binnen enkele weken concreet op tafel liggen. Dit gebeurt door “een coalitie van betrokken partijen” en dat gaat dan om “taaltrajecten” en knelpunten bij de aansluiting HO-arbeidsmarkt. Die “worden geïnventariseerd en opgeruimd.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK