Alarmwekker voor R&D

Nieuws | de redactie
21 oktober 2015 | “Nederland moet oppassen dat het de slag om R&D-afdelingen van grote bedrijven niet verliest aan het buitenland. Onderzoek en ontwikkeling is cruciaal voor het innovatievermogen van ons land,” zegt werkgeversvoorzitter Hans de Boer.

MKB-Nederland en VNO-NCW zien de nieuwste rapporten van het Rathenau Instituut en AWTI als “een wake-upcall voor het R&D-klimaat van Nederland.” De werkgevers wijzen erop dat Nederlandse bedrijven relatief veel van hun R&D-afdelingen in ons land hebben gevestigd. “Zij investeren echter steeds meer aan onderzoek en ontwikkeling (R&D) in het buitenland. Omgekeerd groeien buitenlandse R&D-investeringen in Nederland minder hard,” concluderen zij uit de studie van het Rathenau Instituut.

Niet vanzelfsprekend

“Daaruit blijkt ook dat het Nederlandse vestigingsklimaat continue in internationaal perspectief wordt vergeleken. De gevestigde onderzoeks- en ontwikkelingscentra van grote bedrijven zijn dus geen vanzelfsprekendheid,” waarschuwen MKB-Nederland en VNO-NCW. “Het vestigingsklimaat voor bedrijven vraagt continue aandacht.”

De fiscale faciliteiten, zoals de Research & Development-aftrek en Innovatiebox, zijn volgesn hen concurrerend en niet alleen voor kleine bedrijven van belang, maar ook voor grote bedrijven. “Daarnaast is een aantrekkelijke kennisinfrastructuur een belangrijke vestigingsplaatsfactor. Een goede koppeling tussen bedrijfsleven en wetenschap, zoals het topsectorenbeleid stimuleert, verankert de R&D-investeringen van bedrijven.”

Kamerdebat wekt onrust

MKB-Nederland en VNO-NCW onderschrijven de conclusie van de AWTI, dat continuïteit van de topsectorenaanpak belangrijk blijft. Deze trekt ook buitenlandse investeringen aan. En dat is iets dat nog te weinig gebeurt volgens het Rathenau Instituut, onderstrepen zij.

“In dit perspectief stemt het debat in de Tweede Kamer over de begroting van Economische Zaken vorige week niet gerust,” zeggen De Boer en zijn achterban. “Veel partijen dienden voorstellen in die gefinancierd moesten worden uit het topsectorbudget.”. De studie van het Rathenau Instituut moet wat dat betreft een ‘wake-upcall zijn’ voor partijen die dit soort faciliteiten voor grote bedrijven willen inperken, waarschuwen de ondernemersorganisaties.

In dat debat vlogen inderdaad de brokstukken rond na een explosie door minister Kamp in de richting van onder meer D66. Kamp zei tegen de Kamer:”Topsectoren gaan over onze innovatie en ons toekomstige verdienvermogen. Wij organiseren die samenwerking. Het gaat om langjarige projecten, kennis- en innovatieagenda’s. Wij hebben daarover een contract afgesloten met de kennisinstellingen en bedrijven. Ik heb mij daar bestuurlijk toe verplicht.”

“Natuurlijk kan de Kamer zeggen: wij hebben die topsectoren altijd gesteund, maar nu halen wij de mat eronder weg. Pakken wij het geld af en accepteren wij dat u bestuurlijk in uw hemd komt te staan. Dat de activiteiten van die topsectoren stokken omdat er geen geld meer beschikbaar is. Dat de overheid geen betrouwbare partner blijkt en dat op innovatie de rem komt te staan. In theorie is dat allemaal denkbaar, maar ik denk dat dat niet de bedoeling is van de Kamer.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK