Brede visie tegen smal rendement

Nieuws | de redactie
16 oktober 2015 | Kwaliteit van het hoger onderwijs verdient een veel bredere normering dan “smalle rendementen.” Op die basis moeten nieuwe kwaliteitsafspraken en bekostiging in HBO en WO doorgevoerd worden, adviseert de SER.

Het SER-advies over de HO-strategie van minister Bussemaker bevat een reeks indringende denklijnen en richtingaanwijzers voor de discussie en strategische keuzes voor HBO en WO. Het debat in de raad over dit advies leverde bovendien enkele opmerkelijke extra punten van discussie op.

1. De werkgevers zijn zeer te spreken over het advies, maar manen het kabinet wel. Zij willen dat het stuk en Bussemakers HO-strategie met meer dynamiek worden uitgevoerd. “Ik zie dit vooral ook als een versnellingsagenda,” zei FME-voorzitter Ineke Dezentjé puntig.

2. De hele polder wil dat OCW met HBO en WO stevige kwaliteitsafspraken maakt die concreet doorwerken in de bekostiging. Daarbij wordt ‘kwaliteit’ als een veel breder begrip gedefinieerd dan tot nu toe en er wordt zelfs wat wegwerpend gesproken over de “smalle rendementen” waarop de huidige prestatieafspraken zijn gebaseerd.

3. Onder kwaliteit wordt nadrukkelijk ook de toegankelijkheid begrepen. Het succes van stapelaars in HBO en WO moet als belangrijke factor gaan meetellen in de nieuwe afspraken.

4. De werkgevers zien de opzet van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ROC’s en bedrijfsleven voor de MBO-kwaliteit als het ideale model dat ook in het HBO zou moeten worden doorgevoerd.

5. De werkgevers hechten sterk aan het voortbestaan van de opleidingsaccreditaties. Zij zien de pilot met instellingsaccreditatie vooral als een test of het WO dan niet alsnog de “slager wordt die zijn eigen vlees keurt.” MKB-voorman Van Straalen wees tot vermaak van voorzitter Hamer – ex-LSVb immers – er naar haar op dat de werkgevers goed naar de studentenorganisaties luisteren.

6. De SER is sceptisch over het studievoorschot. Dat extra geïnvesteerd kan worden, vindt men goed, maar de effecten op de toegankelijkheid en vooral op de doorstroom van jongeren uit minder opgeleide milieus ziet men met zorg tegemoet. Een scherpe en alerte monitoring hiervan eiste onder meer Gijs van Dijk van de FNV, vroeger van de LSVb en HBO-raad.

7. De kroonleden vonden één ding in het advies nog onderbelicht zij willen dat ons land een echt BaMa-stelsel krijgt. Dat houdt in: het bachelordiploma als uitstroommoment naar arbeidsmarkt en samenleving. Masters doet men daarna tijdens en naast het werkzaam leven. Daarbij horen veel professionele masters in het HBO, bekostigd en ook via de cao’s gefinancierd. In het WO moeten daarom duidelijkere gefocuste en selectieve masters komen voor wetenschapsbeoefening en academische professies.

Voorzitter Hamer zei over dat laatste punt, dat zij dit wel uitdagend vond. Dit zou zij meenemen als punt van aandacht en bouwsteen voor het grote onderwijsadvies dat het kabinet binnenkort aan de SER zal vragen. 

U leest hier de volledige tekst van het advies.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK