Duurzame arbeidsmarkt is bereikbaar

Nieuws | de redactie
16 oktober 2015 | Er is sprake van structurele onevenwichtigheden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat concluderen wetenschappers van de Universiteit Utrecht. “Institutionele- én gedragsveranderingen van werkgevers en werknemers zijn noodzakelijk,” stelt hoogleraar Joop Schippers.

In het whitepaper ‘Blik op wetenschap 2015 – Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt’ gaan de wetenschappers onder leiding van hoogleraar Arbeidseconomie Joop Schippers in op de vraag wat de huidige arbeidsmarkt kenmerkt en wat er daarin beter kan.

Veeleisende arbeidsmarkt

Volgens het onderzoek zijn er drie hoofdproblemen in de huidige arbeidsmarkt te constateren. “Zo leidt de veeleisende arbeidsmarkt en een goed ontwikkelde verzorgingsstaat in Nederland tot een scherpe tweedeling tussen ‘insiders’ en ‘outsiders’ op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er een kwalitatieve en kwantitatieve ‘onderbenutting’ (van vrouwen, allochtonen en ouderen) en ‘overbenutting’ (en daaruit volgende te grote werk- en tijdsdruk) van grote groepen werkenden.”

Die problemen zijn overkomelijk. De wetenschappers schetsten daartoe enkele scenario’s die we met onze arbeidsmarkt op kunnen gaan. Voor allen geldt dat een aantal fundamentele keuzes gemaakt zal moeten worden.

Gezonde balans

“Die keuzes betreffen vooral de waarden van waaruit we institutionele veranderingen vormgeven. Gedeeltelijk aansluitend bij en gedeeltelijk als correctie op de ontwikkeling zoals Nederland die de afgelopen decennia heeft doorgemaakt, lijkt het daarbij belangrijk een gezonde balans te vinden tussen (hernieuwde aandacht voor) gemeenschapswaarden en individuele vrijheid.”

Behalve het maken van de juiste keuzes, speelt ook de timing van die keuzes een rol. “Een duurzame arbeidsmarkt vergt niet alleen de juiste keuzes; ze moeten ook bijtijds worden gemaakt. Schade uit hoofde van langdurige over- of onderbenutting kan de productieve vermogens van mensen definitief aantasten,” zien de onderzoekers.

De eerste versie van het onderzoek is aangeboden door UU-voorzitter Marjan Oudeman aan SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Zij reageerde opgetogen. “Deze bijzondere publicatie is geschreven door zes hoogleraren met een verschillende wetenschappelijke invalshoek. In de multidisciplinaire verkenning klinkt een veelbelovende boodschap; dat ondanks de vele uitdagingen een duurzame arbeidsmarkt wel degelijk bereikbaar is.”

Het whitepaper van de Universiteit Utrecht leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK