Een kleine revolutie in Utrecht

Nieuws | de redactie
22 oktober 2015 | “Wij gaan faculteiten in de huidige vorm opheffen.” Dat zegt HU-voorzitter Jan Bogerd over zijn plannen om in zijn hogeschool “meer ruimte te creëren voor mensen en teams om vanuit hun verschillende expertises samen te werken aan onderwijs en onderzoek.“

Dat dit nodig is, blijkt buiten kijf te  staan, want momenteel is de situatie volgens Bogerd zo: Het gaat om een meer aan “ruimte die niet is opgedeeld door de organisatorische wanden van de faculteiten.” Bogerd laat merken dat hij beseft, dat hiermee een groot deel van het DNA en de structuur van de HU op de schop zal moeten gaan. Hij lijkt wel een beetje de Ondaatje van het HBO in zijn stad te willen worden!

Ver af van het huidige beeld

En vanzelf zal het niet gaan. “De gewenste situatie staat nog ver af van het huidige beeld van onze organisatie, daarover zijn we realistisch. We moeten nog flinke stappen zetten in de richting van taakvolwassen teams met adequate ruimte. Daarvoor zijn de juiste kaders nodig, met minder regels, maar ook de goede samenstelling en ontwikkeling van teams. Het moment is aangebroken om samen invulling en vorm te gaan geven aan die organisatieontwikkeling.”

“Vooralsnog zitten we, samen met de directieteams van faculteiten, instituten, lectoren, directeuren en HU Diensten en leden van de Hogeschoolraad, in een puur verkennende fase. In deze fase blijft de huidige organisatie-inrichting hoe dan ook behouden. Ons doel is om, samen met onze bestuurders, eind 2015 onze richting te hebben vertaald in een consistent verhaal.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK