EZ knijpt SURF

Nieuws | de redactie
20 oktober 2015 | Minister Kamp is niet van plan om €8 miljoen te investeren in SURF. Bij zijn begrotingsbehandeling gaf hij te kennen dat SURF extra geld maar bij de private sector halen moet of dat Bussemaker zich oprekt. “Ik vind het zeer ongewenst om hier nu weer ten laste van de EZ-begroting extra geld aan toe te voegen.”

Tijdens de behandeling van de EZ-begroting kwam de onderfinanciering van SURF aan de orde. D66 en PvdA wilden beide dat er extra geïnvesteerd wordt in de ICT-infrastructuur van het hoger onderwijs. D66-Kamerlid Verhoeven wilde weten hoe het komt dat de finaciëring van SURF achterblijft, ondanks eerdere toezeggingen.

“Vorig jaar hebben we ook extra financiering daarvoor gevraagd. Wij hebben dat verzoek toen los van een amendement gedaan,” zei hij. “Wij hebben de minister op een andere manier gevraagd of hij dat kon regelen. De minister heeft toen gezegd dat hij dat zou regelen, maar ik moet helaas constateren dat er nog steeds een financieel probleem is met betrekking tot SURF.”

Niet mijn zaak

Kamp vond echter dat dit en OCW-zaak is. “SURF organiseert de ICT-infrastructuur voor instellingen van wetenschappelijk onderwijs en hoger onderwijs. Dat houdt in dat dit een verantwoordelijkheid is van OCW. Ik ga verantwoordelijkheden echt niet uit de weg, maar als OCW verantwoordelijk is voor hogeronderwijsinstellingen en voor het onderzoek, dan is dat ministerie ook verantwoordelijk voor SURF. SURF krijgt, structureel, jaarlijks een bedrag van 22 miljoen euro.”

Volgens de minister van EZ is het helemaal nog maar de vraag of het wel terecht is dat OCW uberhaupt geld aan SURF geeft. “Ik denk dat die 22 miljoen dus het uitgangspunt is. Desondanks is in de periode 2011-2019 toch 25 miljoen incidenteel extra beschikbaar gesteld, waarvan 19 miljoen ten laste kwam van de EZ-begroting, ook naar aanleiding van amendementen van de Kamer.”

“We kunnen erover praten of het redelijk is dat er incidenteel zo veel geld aan is toegevoegd, en je kunt je ook afvragen of het redelijk is dat dit uit de EZ-begroting is gehaald, maar het is wel gebeurd.”

Elders ophalen

Overigens laat de minister weten dat hij wel een structurele oplossing wil zoeken samen met OCW. Kamp houdt op deze manier de deur nog op een kier voor SURF. “Het lijkt me nuttig om samen met OCW te kijken naar het geheel van de infrastructuur die we voor onze ICT-sector nodig hebben, naar de rol die SURF daarin kan vervullen en naar de wijze waarop in de in het licht van de analyse voor SURF benodigde financiering kan worden voorzien, dan wel door de overheid, dan wel door de private sector, dan wel uit door de overheid gefinancierde kennisinstellingen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK