HBO en MBO verwaarlozen alumni

Nieuws | de redactie
29 oktober 2015 | Wat in het WO al jaren usance is, wil in MBO en HBO nog niet lukken: een eigentijds alumnibeleid. "Zou een ROC tien jaar lang zijn alumni volgen, kan het beschikken over een sociaal kapitaal van tienduizenden welwillende professionals die klaar staan als een beroep op hen wordt gedaan," zegt Tanja Jadnanansing.

In een bijdrage ten behoeve van een studiedag over modernisering van alumnibeleid en -relaties onderstreept het PvdA-Kamerlid hoeveel kansen HBO en MBO laten lopen door weinig gestructureerd en duurzaam beleid. Het blijft te veel bij incidentenpolitiek, bijvoorbeeld als men vreest ’te zakken’ voor een visitatie bij de NVAO. Wat zou hier beter kunnen?

U leest het artikel van Tanja Jadnanansing hieronder.

 

“Zo’n twintig jaar geleden begonnen de eerste Nederlandse universiteiten met het inrichten van strategisch alumnibeleid. Ze deden dit in navolging van Amerikaanse universiteiten. In de Verenigde Staten bleek tet aanboren van het sociaal kapitaal een gouden greep en werden er serieuze geldstromen gegenereerd via het structureel onderhouden van contacten met de alumni. Zou dat ook werken in Nederland?

Twintig jaar later heeft vrijwel iedere universiteit in Nederland een professionele afdeling alumnirelaties en fondsenwerving. Naast succesvolle fondsenwerving zijn de banden met alumni ook inhoudelijk versterkt. Dit heeft een positieve impact op de kwaliteit van het onderwijs. Vanzelfsprekend is iedere onderwijsinstelling gebaat bij goede relaties met het bedrijfsleven en de samenleving. De verankering in de regio en profilering op basis van de economische bedrijvigheid komt de kwaliteit van onderwijs in brede zin ten goede.

Dat dit nog sterker geldt voor beroepsopleidingen dan voor het wetenschappelijk onderwijs lijkt een open deur. Het intensiveren van de relatie met het regionale bedrijfsleven en het aanhalen van relaties met alumni gaan hand in hand. Want het is een gegeven dat alumni veelal neerstrijken in de regio. Hoewel het belang van alumnirelaties voor het HBO en MBO in drie korte alinea’s uit te leggen is, is het alumnibeleid binnen deze sectoren nog altijd onontgonnen terrein. Binnen het HBO zien we vaak dat er enthousiast een alumniproject wordt opgestart, maar dat het doodbloedt bij wisseling van de wacht, of al snel weer wordt wegbezuinigd.

Uitzonderingen daargelaten. In het MBO is het oorverdovend stil, met ook weer enkele pareltjes als uitzondering op de regel. Alumnirelaties zijn vaak onderhevig aan incidentpolitiek. “De provincie luidt de noodklok: er is een tekort aan procesoperators. Waar zijn de onze afgestudeerde procesoperators van de afgelopen vier jaar gebleven?” of “Onze opleiding wordt binnenkort gevisiteerd. We moeten aantonen een band met alumni te onderhouden.” Het zijn voorbeelden die u wellicht herkent.

Om in kaart te brengen wat de stand van zaken is van het alumnibeleid in het MBO en HBO heeft Like to Share (FORMEDIA) samen met Academy-S en Markteffect een onderzoek gedaan onder alle hogescholen en ROC’s. Het compacte rapport kunt u downloaden via de website www.alumnirelaties.nl  . De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat hoewel 90% van de bevraagden aangeeft dat alumni kunnen bijdragen aan de verbetering van onderwijskwaliteit en de aansluiting op de beroepspraktijk, er structureel te lage budgetten aan worden  toegekend en te weinig FTE wordt vrijgemaakt.

Het is tijd dat opleidingen hun studenten niet langer gaan zien als passanten met een doorlooptijd van circa vier jaar, maar zich inzetten voor het bouwen van een band voor het leven. Wanneer een ROC van een gemiddelde grootte tien jaar lang zijn alumni zou volgen, kan het daarna beschikken over een sociaal kapitaal van tienduizenden welwillende professionals, die klaar staan wanneer er een beroep op hen wordt gedaan.

Het is mijn stelling en vurige wens dat hogescholen en ROC’s zich nadrukkelijk en voor lange termijn verbinden met hun alumni. Vanuit de gedachte van een leven lang leren, maar ook om zich te verbinden met het lokale bedrijfsleven zou dit meer prioriteit moeten krijgen. Vanzelfsprekend draag ik graag mijn steentje bij. Op 19 november aanstaande organiseert Like to Share een speciale studiedag over Wetmatigheden van Succesvolle Alumnirelaties. Op deze dag zal ik een presentatie verzorgen.”

Meer over de studiedag op 19 november en heet onderzoek in HBO en MBO vindt u hier 

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK