Innovatie voor beefbestendige bouw

Nieuws | de redactie
13 oktober 2015 | Terwijl in Groningen de koning vandaag feestelijk het Energy Transition Centre (EnTranCe) opent, maakt de Hanzehogeschool al weer nieuwe bouwplannen. Een nieuw centrum moet studenten, onderzoekers en bedrijven samenbrengen rond innovatie in aardbevingsbestendig bouwen.

De Hanzehogeschool gaat op korte termijn samen met de Economic Board Groningen een innovatiecentrum opzetten voor aardbevingsbestendig en innovatief bouwen. ‘BuildInG’ staat voor Build In Groningen en gaat ervoor zorgen dat er in Noord-Nederland innovatievere en goedkopere oplossingen worden bedacht voor een veilige en comfortabele woonomgeving. 

Incubator voor start-ups 

BuildInG gaat zich in de eerste plaats focussen op het thema aardbevingsbestendig bouwen. Daarna kan er met de opgebouwde kennis gekeken worden wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn op gebieden als energiezuinige bouw, levensloopbestendig wonen en domotica. 

Het is de bedoeling dat het innovatiecentrum een ontmoetingsplaats wordt voor bedrijven, studenten (wo, hbo en mbo), docenten, onderzoekers en bewoners. Deze groepen kunnen kennis delen en uitwisselen; daarnaast is er ruimte voor bijscholing, symposia, cursussen en workshops. Ook kunnen bouwinnovaties getest worden en is BuildInG een incubator die start-ups helpt om succesvolle ondernemingen te worden. 

Het gebouw voor BuildInG komt waarschijnlijk naast het gebouw van EnTranCe (het Energy Transition Centre) op de ZernikeCampus Groningen te staan, zodat beide centra nauw samen kunnen werken op het gebied van onderzoek, innovatie en shared services. 

Impuls voor bouwsector 

De Hanzehogeschool Groningen wil met BuildInG een bijdrage leveren aan de innovatiekracht van de bouwsector in het noorden van Nederland. Een gedeelte van de kosten worden gedragen door de hogeschool zelf, daarnaast wordt een bijdrage gevraagd aan de Overheidsdienst Groningen om de basisfaciliteiten (gebouw en testomgeving) te financieren. Ook worden partners gezocht binnen het Noord-Nederlandse bedrijfsleven. 

BuildinG wil ook een belangrijke rol spelen om niet-Groningse bedrijven die aardbevingsbestendige en innovatieve producten maken ervan te overtuigen om in het aardbevingsgebied te produceren, zodat de provincie ook profiteert van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. 

Er wordt naar gestreefd om het gebouw op 1 oktober 2016 op te leveren. Dit betekent niet dat BuildInG dan pas van start gaat; de bedoeling is om zo snel mogelijk te starten in een minimalistische vorm – bijvoorbeeld in de vorm van een aantal containers op het terrein.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK