Kamer vraagt unusual suspects

Nieuws | de redactie
22 oktober 2015 | De hoorzitting van de Tweede Kamer over Bussemaker’s HO-strategie belooft wat. Wie wel komen zijn verassend, wie niet genodigd zijn minstens zo zeer. Jeroen Geurts en Dirk van Damme wel, Dittrich en ISO niet.

Al tijdens hun boottocht deze zomer kregen Pieter Duisenberg (VVD) en Michel Rog (CDA) het idee, dat de HO-strategie meer dialoog verdiende. Een serie inspraakbeurten van de gebruikelijke panelleden bij hoorzittingen in de Tweede Kamer leek hen daartoe weinig inspirerend en ook weinig strategisch. 

Fraai en bont gezelschap

Deze coalitie van regeringsfractie en oppositie heeft duidelijk gewerkt, want de officiële uitnodigingen gingen naar een fraai en bont gezelschap. Michel Rog zei in juli tegen ScienceGuide: “Van de usual suspects weet je meestal van te voren wel wat ze zullen gaan zeggen. De studentenvakbonden, dat weten we meestal wel een beetje.”

De recente hoorzitting over accreditatie lijkt de doorslag te hebben gegeven voor de Vaste Kamer Commissie. Daar schitterden ‘unusual suspects’ als Janos Betko en Peter van Lieshout, terwijl het ISO een soort persbericht van de VSNU voorlas. Die meer originele inbrengen wil de Kamer meer zien. En die gaat ze krijgen.

Tijdens de hoorzitting op 9 november komen allereerst Cees Veerman en Mariette Hamer, twee HO-strategie opstellers die Bussemaker op gelijke hoogte van repliek kunnen dienen. Veermans visie van een toekomstbestendig en dynamischer HO zag hij bewaarheid in het Learning Lab van Thieu Besselink, vertelde hij bij de première van de film over dit bijzondere Sirius-project.

Hamers testimonium

Hamer gaf precies één jaar na haar aantreden als SER-voorzitter haar testimonium af met een advies, dat het HO-debat flink moet opschudden én richting geven. De Kamer kent deze oud-collega toch al als de vrouw van de motie-Hamer die de lange termijn strategie van Nederland als Kennis- en innovatienatie formuleerde. Het SER-advies is de unaniem gesteunde uitwerking daarvan door de polder.

HBO en WO zijn vertegenwoordigd in de Kamersessie, maar niet Thom de Graaf en Karl Dittrich. Die slaat men over. Wel komen HAN-voorzitter en Bildungsapostel Kees Boele en de Leidse rector en collegevoorzitter Carel Stolker. Die publiceerde onlangs een boek over het besturen en inhoudelijk profileren van juridische faculteiten, zijn lessen daarin acht hij ook zeer relevant voor de ontwikkeling van het hoger onderwijs als geheel.

VSNU niet blij

Het bedrijfsleven krijgt de kans zijn visie in te brengen bij monde van Michiel van Straalen van MKB Nederland. Daar zal de VSNU niet echt blij mee zijn. Nog bij de vaststelling van het SER-advies beriep hij zich tegenover Hamer op zijn bijzondere band met ‘haar’ LSVb als inspiratie tegen instellingsaccreditatie en voor opleidingsaccreditaties.

Het HBO krijgt tegelijkertijd jeuk van de MKB-opvatting, dat de MBO-structuur de ideale opzet voor het HBO zou zijn. Dit punt van Van Straalen zal in de discussie zonder twijfel tot veel gedoe en debat leiden.

Jong talent

Jong talent is door de Kamer ook gevraagd om inbreng te leveren. Zo komt de voormalig voorzitter van de Jonge Akademie, Jeroen Geurts, zijn visie geven. Een belangrijk schot voor de boeg gaf hij al hier op ScienceGuide. Ook de studenten komen inspreken, maar ISO noch LSVb zijn gevraagd. Wie wel komt is Harm de Jong, de uitstekende oud-voorzitter van VIDIUS aan de UU.

Wat de Kamer daar even over het hoofd ziet, is dat bijna 70% van de studenten in het HBO zit. Daar weet VIDIUS dan weer weinig of niets van. Men had HBO-bèta-student Tom Hoven dus ook wel mogen inviteren.

Klapper aan het slot

De klapper van de hoorzitting komt niet toevallig aan het slot. De Kamer heeft de belangrijkste denktank-denker over HO-strategie wereldwijd weten te strikken. Prof. Dirk van Damme komt vanuit de OECD in Parijs om zijn bijdrage te leveren. Hij was vele jaren de kabinetschef van de toonaangevende onderwijsminister van Europa, Frank Vandenbroucke. Deze is zelf net benoemd tot universiteitshoogleraar aan de UvA met als opdracht het Europa-debat inhoud, ernst en kwaliteit te geven.

U leest hier Van Damme’s meest recente analyse van de HO-toekomst, die hij gaf in Brussel tijdens het NVAO-jubileum. Zeer onlangs publiceerde hij een uitdagend artikel in zijn OECD-blog en op ScienceGuide over de teloorgang van het HBO en WO als emancipatiemachines. Dat leest u hier.

Wie komen dus niet? Thom de Graaf, de net herbenoemde HBO-voorman die zijn ei dus ‘aan de overzijde’ van het Binnenhof kwijt moet. Karl Dittrich, die sneeft ten aanzien van HO-kwaliteit en dat is pijnlijk voor een oud-NVAO-preses. Het ISO. De LSVb. Van Vught en zijn RCHO, De Nieuwe Universiteit, Jan van Zijl, Marijk van der Wende. NethER. Conclusie: de Kamer durft.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK