Leiden pleit voor Maat

Nieuws | de redactie
12 oktober 2015 | De Leidse universiteit neemt het op voor haar emeritus, professor George Maat. Rector Stolker roept de KNAW op zich als het geweten van de wetenschap in ons land met “een gezamenlijke stem te laten horen” in Den Haag in deze kwestie. Dat deed ScienceGuide-columnist Pieter Omtzigt ook al eerder.

In Mare vertelt rector Stolker, dat hij en de voorzitter van de raad van bestuur van het LUMC zich tot de Akademie wenden in deze zaak. Nu minister Van der Steur door het stof lijkt te gaan en de emeritus van blaam moet zuiveren in de kwestie rond zijn lezing over de MH17 en de slachtoffers die hij helpt identificeren, acht de Leidse universiteit de tijd blijkbaar gekomen van zich te laten horen.

Beleefdheidsbrief

Inmiddels twee maanden geleden schreef Omtzigt op ScienceGuide onder meer: “Bij de identificatie van de slachtoffers van de aanslag (in regeringsjargon: ramp) op de MH17 speelde emeritus professor George Maat van de Universiteit van Leiden een belangrijke rol. Mede dankzij zijn inzet konden 296 van de 298 slachtoffers geïdentificeerd worden.”

“18 Internationale collega’s van professor Maat schreven al in mei een brief aan minister Van der Steur. Die stuurde slechts een beleefdheidsbrief terug. Vanuit Nederland en de georganiseerde Nederlandse universitaire wereld is het overigens redelijk stil. Kennelijk beroert het weinigen echt als je vanwege een lezing zo aan de kant gezet kunt worden door de regering en er zo met twee maten gemeten wordt.” 

Akademie huiverig voor casuïstiek 

Zijn oproep leidde tot intern beraad bij de wetenschapsorganisaties, zo vernam ScienceGuide. De KNAW trok het zich duidelijk aan en kwam met een belangrijke mededeling. Zij zag in de gebeurtenissen en enkele andere recente punten van zorg aanleiding een advies opstellen. Daarin zal de Akademie zich ten principale uiten over de vrijheid van wetenschapsbeoefening in tijden van grote maatschappelijke, technologische, mediamieke en ook politieke druk.

Op deze manier poogt de KNAW te voorkomen, dat zij in een welles nietes gevecht rond specifieke casuïstiek verzeild raakt, terwijl zij wel een duidelijk signaal kan afgeven van begrip en respect voor zowel het werk van professor Maat als de klemsituatie waarin hij terecht kwam. Kamer en ministers kunnen dan aan de hand van dat advies zo nodig hun leven beteren en uit de zaak Maat zinvolle lessen trekken en zo nodig nadere waarborgen ontlenen.

Aangezien de Akademie dus al van zich liet horen, hoe ingetogen ook, is het opvallend dat Leiden zich niet richt tot de eigen universitaire koepel. De VSNU zwijgt namelijk nog steeds. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK