Meer bedrijfsleven in het HBO

Nieuws | de redactie
28 oktober 2015 | Het bedrijfsleven moet meer inspraak krijgen in de basisinhoud van de opleidingen in het hoger beroepsonderwijs. Dat betoogt voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland met het oog op de onderwijsbegroting die vandaag in de Tweede Kamer wordt behandeld.

“We zouden ook in het hbo toe moeten naar meer samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Dat is goed voor de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk, goed voor de kwaliteit van de opleidingen en goed voor het bedrijfsleven, dat zo de professionals krijgt die het nodig heeft”, zegt de voorzitter van MKB-Nederland. Hij bepleit dat particulier en bekostigd onderwijs samen met het bedrijfsleven “de basisinhoud van hbo-opleidingen gaan afspreken.”

Bredere blik op kwaliteit

MKB-Nederland is positief over de extra middelen die OCW in de begroting voor 2016 beschikbaar stelt voor kwaliteitsverbetering in het HBO. Wel meent hij dat daarover betere afspraken moeten worden gemaakt. “De huidige bekostigingsgrondslag van het hoger onderwijs gaat uit van een te smalle benadering van kwaliteit. Er wordt nu enkel en alleen gekeken naar het aantal instromers en het aantal afgestudeerden. Maar kwaliteit gaat natuurlijk om veel meer.”

Van Straalen vindt dat bedrijfsleven, docenten en studenten betrokken moeten worden bij het maken van bredere kwaliteitsafspraken tussen het ministerie en de onderwijsinstellingen. Deze denklijn van het bedrijfsleven komt overeen met het recente advies van de SER, dat ook voor een rijker en breder kwaliteitsbegrip pleitte en de lijnen daarvan uitzette voor het kabinet.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK