SciencePark zonnecollector

Nieuws | de redactie
7 oktober 2015 | Met 6500 panelen gaat men op het SciencePark in Utrecht zo’n 1,5 miljoen kWh stroom opwekken. De gebouwen van de universiteit ne academisch ziekenhuis vormen op die manier een van de tien grootste zonne-energie centrales van ons land

De UU plaatst zo’n 4300 panelen en het UMC 2200 panelen. Hiermee behoort het complex op de Uithof tot de top 10 in Nederland. De opbrengst aan stroom is genoeg voor het jaarlijkse verbruik van 430 huishoudens.

De universiteit en het ziekenhuis hebben beide een SDE+-subsidie van het rijk aangevraagd en verkregen om een groot deel van hun gebouwen te voorzien van zonnepanelen. Men start begin 2016 met het aanleggen van de zonnepanelen op de daken van dertien gebouwen van de UU. Het UMC plaatst de eerste zonnepanelen iets later in het voorjaar.

2030  CO2-neutraal 

Dit past bij hun ambitie om in 2020 50% van het energiegebruik duurzaam op te wekken, onder meer door warmte-koude-opslag, windenergie en het benutten van zonlicht. De bijdrage aan duurzame energieopwekking door zonnepanelen is weliswaar beperkt, maar er zijn ook andere voordelen. Het draagt bij aan een beperking van de CO2-footprint en biedt mogelijkheden voor versterking van de onderzoeks- en onderwijscomponent van betrokken faculteiten.

In 2030 wil het UMC Utrecht CO2-neutraal zijn en de grondstofkringlopen gesloten hebben. Ruim 30% van de ingekochte energie van het UMC Utrecht is al duurzame energie en daarnaast wordt gebruikgemaakt van warmte-koude-opslag in de bodem. Het plaatsen van zonnepanelen levert een goede aanvulling hierop.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK