Studievoorschot 30-plussers kostbaar

Nieuws | de redactie
28 oktober 2015 | Minister Bussemaker gaat het studievoorschot niet uitbreiden naar LevenLangLeren, meldt zij de Kamer. Er zou onder de 30-plussers namelijk weinig behoefte aan bestaan. Het levert bovendien meer staatsschuld op en €238 miljoen meer aan leenschulden.

Vorig jaar vroeg Paul van Meenen (D66) via een motie aan de minister om te kijken naar de mogelijkheden om het studievoorschot uit te breiden naar 30-plussers. De minister heeft hier onderzoek naar laten doen en hieruit blijkt dat deze groep studenten veel meer belangstellingen hebben voor flexibeler deeltijdonderwijs dan een gunstige leencapaciteit.

Het is te duur

Wanneer toekomstige potentiële studenten gevraagd wordt naar hun belangrijkste ondersteuningsbehoeften bij het volgen van een (tweede) studie, staat de flexibiliteit van de opleiding bovenaan 89% geeft aan hier behoefte aan te hebben. De mogelijkheid te lenen voor de kosten van levensonderhoud staat onderaan de lijst 15% geeft aan hier behoefte aan te hebben.

Daarnaast wegen de kosten niet op tegen de baten laat Bussemaker weten. “Met een eventuele uitbreiding van de studievoorschotfaciliteit zijn kosten gemoeid.  De relevante kosten hiervan zijn geraamd op ca. € 50 miljoen per jaar (structureel vanaf 2038).  Daarnaast zijn er uitvoeringskosten ter hoogte van circa € 1 miljoen per jaar (in 2017 € 1 miljoen extra ten behoeve van het inrichten van processen en systemen).”

”Per jaar wordt er volgens de raming circa € 238 miljoen extra geleend, voornamelijk door mensen die ook zonder deze faciliteit zouden zijn gaan studeren. Door de extra leningen neemt de staatsschuld (EMU-schuld) structureel vanaf 2038 met circa € 3,2 miljard toe.”

“Dit alles tegen elkaar afwegende concluderen wij dat het op dit moment het meest opportuun is om in te zetten op de reeds aangekondigde maatregelen op gebied van flexibilisering en de studievoorschotfaciliteit niet uit te breiden. Zowel (potentiële) studenten als de koepel- en studentenorganisaties geven duidelijk aan dat de behoefte hieraan het grootst is.”

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK