Uitruil van kwaliteit

Nieuws | de redactie
12 oktober 2015 | De coalitie VVD-PvdA kent spanningen genoeg. Tegelijk weet men dat Rutte II niet ‘mag vallen’ nu een cruciaal EU-voorzitterschap komt en Nederland labiliteit genoeg kent sinds 2010, of eigenlijk sinds 2002 al. Dus wordt gedeald, ook over hoger onderwijs.

De VVD-bewindsman op OCW zag de PvdA steun opzeggen aan de rekentoets. De PvdA-bewindsvrouw zag de VVD een coalitie leiden tegen haar pilot met instellingsaccreditatie. Zo zijn er op allerlei dossiers signalen van profilering tegenover de partner binnen Rutte II. Zolang de leiding dit coördineert, hoeft dat geen ongelukken te veroorzaken, maar oppassen en inperken is altijd wijsheid.

Zo lijkt het nu ook hier toch te gaan. De rekentoets gaat min of meer door, want deze wordt ‘getrapt’ ingevoerd. Allereerst voor de vwo-doorstroom naar het hoger onderwijs en daarna voor havo en mbo. Bij de borging loopt het anders, want daar kun je niet zo simpel getrapte implementatie inzetten.

Aparte coalitie

De ‘aparte coalitie’ van de LSVb, VVD, SP en werkgevers heeft zich nu tot taak gesteld, zo hoort ScienceGuide, een zodanige opzet te formuleren, dat minister Bussemaker hun voorkeur bij het accreditatiestelsel kan gaan volgen. Het CDA zou sowieso een gebaar in die richting omarmen, want elk winstpunt voor een bestuurlijk denkende oppositiepartij kan deze als verfijnde triomf binnenhalen.

D66 en de VSNU hebben dan het nakijken, als zij niet oppassen. De PvdA staat sowieso buitenspel, want die moet de minister volgen in dit steekspel. VVD-woordvoerder Pieter Duisenberg gaf in gesprek met ScienceGuide al aan dat hij zijn terrasverwarming wil aanzetten om er uit te komen. Dat duidt erop, dat hij – net als bij het leenstelsel – met een gewillige oppositiepartij die de minister zou willen ondersteunen op dit punt een deal wil formuleren, die OCW en PvdA dan wel nolens volens slikken.

Betko wijst weg

Wil dit lukken en zo verlamming van de HO-strategie van Bussemaker voorkomen worden, dan zal de VVD bij de begrotingsbehandeling van OCW in november wel iets willen kunnen presenteren. Belangrijk voordeel is, dat al tijdens de hoorzitting in de Kamer de lijnen voor een duurzaam stelsel van borging werden geschetst en deze veel indruk maakten. QANU-voorman prof. Van Lieshout en oud-LSVb-expert Janos Betko waren met hun betogen zeer behulpzaam.

Zo wees Betko er op dat “het reduceren van ‘ervaren last’ als doelstelling het belonen van slecht management is. Sommige lasten zijn inderdaad overbodig werk te noemen. Opleidingen leveren – ongevraagd – te veel materiaal voor de visitatie, houden proefvisitaties of gebruiken veel te uitgebreide toetsformulieren en -protocollen.”

“Andere door docenten ervaren lasten zijn helemaal geen accreditatielasten, maar achterstallig onderhoud. Het gaat dan om opleidings- of werkveldcommissies die zijn ingeslapen en weer moeten worden opgericht, slechte archivering, of ontbrekend beleid. Als je daar als opleiding een jaar voor een visitatie achter komt, dan kost het vast veel tijd en moeite om dat te herstellen. En dan is het als management we zo makkelijk om ‘Den Haag’ of ‘de accreditatie’ daar de schuld van te geven. Het zou om een eventuele reductie van een wérkelijke last moeten gaan, niet om die van een ervaren last.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK