Universiteit keert terug in Friesland

Nieuws | de redactie
15 oktober 2015 | De provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden en Rijksuniversiteit Groningen hebben deze week ingestemd met de opzet van en de bijdrage aan de Campus Fryslân. Met deze campus moet er een Fries kenniscentrum ontstaan in Leeuwarden samen met hogeschool Stenden en NHL.

Voor het einde van dit jaar worden de voorstellen nog behandeld door Provinciale Staten, de gemeenteraad van Leeuwarden en de Universiteitsraad van de RUG. Als zij ook akkoord gaan betekent dit de terugkeer van een universiteit in Friesland na de sluiting van de universiteit in Franeker in de 19e eeuw.

Campus Fryslân bestaat uit een university college met een driejarige bacheloropleiding, een mastercollege met 10 masterprogramma’s en een graduate school. Deze bijzondere faculteit groeit in een periode van vijf jaar uit tot 50 fte staf, 1000 studenten en 50 promovendi. Bij elkaar goed voor een investering van €57 mln.

Internationale uitstraling van de stad

Met het aanbieden van nieuwe masteropleidingen en een brede, internationale bachelor Liberal Arts and Sciences in het University College zal de Rijksuniversiteit Groningen zich duurzaam in Leeuwarden vestigen en bijdragen aan het universitair onderwijs. En aan de internationale uitstraling van de stad en provincie.

Universiteit, provincie en gemeente zien volop kansen om een aantal ambities gezamenlijk te verwezenlijken met een faculteit van de RUG in Fryslân. De universiteit zal daarin nauw samenwerken met de HBO-instellingen Stenden en NHL en andere kennispartners in Leeuwarden.

Versterking van academisch klimaat

Een stevig netwerk met bedrijven en andere stakeholders uit de regio zal zorgen voor een langdurig en wederzijds commitment aan universitair onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ter plekke. Duurzame samenwerking tussen regionale en lokale overheden, onderwijs en bedrijfsleven betekent: maximale kansen creëren voor een versterking van academisch klimaat en voor ontwikkeling van de Friese samenleving.

De komst van RUG Campus Fryslân geeft een impuls aan het academisch klimaat en daarmee de economie van Fryslân. “Het is geweldig dat deze overeenkomst tot stand is gekomen: een belangrijke ontwikkeling voor Noord Nederland. Je ziet steeds meer dat provincies en gemeenten investeren in onderwijs. Samen met alle andere kennisinstellingen in Leeuwarden zijn wij in staat nieuwe combinaties van onderzoek en onderwijs te realiseren”, aldus de decaan van de RUG-Campus Fryslân prof. dr. Jouke de Vries.

De plannen voor een universiteit in Leeuwarden spelen al sinds 2010 toen de Friese kennisinstellingen en de RUG zich verenigden in de stichting University Campus Fryslân. De plannen van de Friese campus richtten zich in eerste instantie op het herbergen van promovendi bij de verschillende hogescholen in de provincie. Nu komt daar dan ook het academisch onderwijs in Leeuwarden bij. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK